Dodano: 12 lutego 2010 r.

   

ZAPROSZENIE NA XLII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLII Sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, która odbędzie się dnia 19 lutego 2010 r. o godz. 9:00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski II,

2) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Janowie Lubelskim,

3) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

4) współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010,

5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2011 rok środków stanowiących fundusz sołecki,

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

9) zmian w budżecie gminy na 2010 rok,

10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk

 


Dodano: 12 lutego 2010 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI