Dodano: 27 stycznia 2010 r.

 

KONKURS MISTRZOWSKA GMINA 2009/2010

Kliknij, aby zobaczyć certyfikat - 113 KBKonkurs przeznaczony jest dla wszystkich gmin samorządu terytorialnego w Polsce, które pragną zaprezentować swą aktywność, sukcesy i osiągnięcia. Głównymi celami Konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010 są: wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych, najbardziej aktywnych gmin samorządu terytorialnego w Polsce.

Ponadto, zgodnie ze swymi założeniami, Konkurs ma także prowadzić do aktywizacji gmin w ramach powierzonych im z mocy prawa zadań i obowiązków, zwiększania świadomości gminnych włodarzy odnośnie potrzeb reprezentowanych przez nich mieszkańców, inspirowania pozytywnych zmian w jakości pracy urzędów gminy oraz promocji idei samorządowej.

Konkurs ma również umożliwić szerokiemu gronu gmin rzetelną weryfikację skuteczności i trafności podejmowanych przez nie działań, a jednocześnie, poprzez ograniczenie liczby potencjalnych laureatów, gwarantować prestiż i elitarność Tytułu "Mistrzowskiej Gminy". Nagrodzone gminy otrzymują prawo posługiwania się Tytułem „Mistrzowska Gmina 2009/2010” oraz Godłem Konkursu. Prócz tego przyznawany jest im oficjalny Certyfikat potwierdzający zdobycie Nagrody, zyskują także wsparcie promocyjne oraz możliwość prezentacji w ramach działań podejmowanych przez Organizatora. Laureaci uprawnieni są do swobodnego korzystania z Nagrody w prowadzonych przez siebie działaniach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych. Nagroda przyznawana jest bezterminowo, co oznacza, że Laureat będzie mógł posługiwać się nią już zawsze. Maksymalna liczba laureatów została ograniczona do 10 w każdym województwie (oraz 15 w przypadku woj. mazowieckiego). Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy obowiązujący limit prowadziłby do pokrzywdzenia gminy zasługującej na Nagrodę na równi z pozostałymi, Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego zwiększenia ustalonego limitu. Oceniane będą w pierwszej kolejności aktywność i dokonania gminy, skuteczność podejmowanych przez nią działań oraz jakość pracy urzędów gminy, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu obsługi interesantów.

Specjalnie powołana Kapituła Konkursu dokonała oceny zgłoszeń biorąc pod uwagę proporcje pomiędzy wielkością i zasobami gminy, a jej osiągnięciami, dzięki czemu wszyscy uczestnicy zachowają równe szanse na sukces w Konkursie. Wśród laureatów Konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010 znalazła się Gmina Janów Lubelski.

Red.


Dodano: 27 stycznia 2010 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI