Dodano: 22 stycznia 2010 r.

BIAŁA STRAŻAKAMI STOI

Zbliża się pięćdziesięciolecie (w styczniu 2011) powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Biała. Walne zebranie sprawozdawcze odbyło się po raz ostatni w starym budynku remizy 21 stycznia br. Budynek poddany został modernizacji i już pod koniec bieżącego roku nie będzie przypominał stanu obecnego. Zebranie odbyło się niemal w warunkach polowych, prace remontowe rozpoczęły się, a sala została przygotowana tylko na to jedno spotkanie. Zebranie poprowadził Józef Wieleba, druh miejscowej straży.

Na początku Prezes Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Krzysztof Kołtyś wraz z Prezesem Powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych brg. Henrykiem Dygusiem dokonali dekoracji najbardziej zasłużonych strażaków. Druh Piotr Pniak otrzymał SREBRNY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA, natomiast druh Józef Mucha odznaczony został ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA.

Następnie kilkudziesięciu strażaków otrzymało medale za wysługę lat, czterdzieści lat pracy w straży budzi uznanie. Burmistrz Krzysztof Kołtyś zaznaczył, że wśród obecnych są dziadkowie, synowie i wnuki z poszczególnych rodzin. To napawa optymizmem i pozwala z szacunkiem odnosić się do miejscowej społeczności. Prezes st. kapitan Stanisław Zdybel przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie sprawozdawczym.

Naczelnik straży Stanisław Mucha zapoznał zebranych ze stanem finansów OSP. Szef Komisji Rewizyjnej Franciszek Mucha w imieniu Komisji zalecił wprowadzenie drobnych poprawek w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Szefowie straży nie szczędzili pochwał dla poszczególnych sekcji sportowych działających na Białej. Osiągnięcia są imponujące, drużyna reprezentować będzie nasz powiat na zawodach pożarniczych w Lublinie. Strzelectwo stoi na wysokim poziomie, nawet tenis stołowy to mocna strona miejscowych druhów. Prezes OSP Biała wyróżnił dyplomami za zdobycie podwójnego mistrzostwa powiatu w zawodach sportowo- pożarniczych: Marcina Wielebę, Michała Gumienika, Marcina Zdybla, Bogdana Muchę, Piotra Pniaka, Stanisława Muchę oraz trzech braci Piotra, Krzysztofa i Tomasza Chmielów.

Na sali było kilkudziesięciu druhów w wieku kawalerskim, to znaczy, że nastawienie społeczne jest pozytywne.

Druhowie nie szczędzili słów podziękowań składanych burmistrzowi dla Urzędu Miejskiego i Janowskiego Ośrodka Kultury za przygotowanie wniosku na dofinansowanie modernizacji strażnicy z jednoczesnym dostosowanie budynku do celów kulturalno oświatowych.

Starosta Powiatu Zenon Sydor inspirował strażaków do wejścia OSP Biała do systemu Ratownictwa Krajowego. Jednocześnie zapewnił, że wycofywany sprzęt z Państwowej Straży Pożarnej w Janowie, jeżeli będzie potrzebny, trafi na Białą. Część oficjalna dobiegła końca, wszyscy zostali poczęstowani gorącą herbatą. Na sali było „średnio ciepło” większość nie zdejmowała wierzchnich okryć.

Strażacy są dumni ze swojej działalności, dlatego prezentowali zdobyte puchary i swój sztandar. Osiągnięcia tej wsi to po części dobry wybór sołtysów, radnych do rady Gminy, a także władz OSP. Jak dbają o swoje widać po częstotliwości wizyt w urzędzie gminy i starostwie.

Tekst i foto: Jan Machulak


Dodano: 22 stycznia 2010 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI