Dodano: 19 stycznia 2010 r.

  

„PŁYWAĆ KAŻDY MOŻE”

W okresie od 1 maja 2009 do 31grudnia 2009 został zrealizowany w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim projekt ze środków własnych gminy Janów Lubelski na realizację zadania publicznego tj. pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pt.: „Pływać każdy może". Koordynatorem projektu był nauczyciel wychowania fizycznego Pan Zbigniew Czajkowski.

Projekt miał na celu rozwój uzdolnień sportowych dzieci poprzez naukę pływania z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb ucznia i rozwijania jego zainteresowań. Realizacja projektu pozwoliła dzieciom na wzrost ich indywidualnych sprawności fizycznych, ale również na mocną aktywizację dzieci i przy wsparciu ich rodziców do aktywnych zajęć sportowych. Projekt pozwolił również na zakup podstawowego sprzętu do nauki pływania, a tym samym uatrakcyjnił zajęcia.

Należy podkreślić, iż 22 uczniów systematycznie brało udział w zajęciach na basenie prowadzonych przez trenera nauki pływania Pana Zbigniewa Smyła.

Dzieci te systematyczną pracą i wysiłkiem robiły duże postępy sportowe, wygrywając zawody najpierw gminne, potem powiatowe a następnie uzyskując 4- te miejsce w zawodach w rejonie.

W ramach projektu zorganizowano Pierwsze Szkolne Igrzyska w Pływaniu pod patronatem Pani Krystyny Ćwiek Dyrektor PSP z OI w Janowie Lubelskim. Podczas tych igrzysk 139 uczniów wzięło czynny udział w zawodach poprawiając swoje indywidualne wyniki w pływaniu.

Obok tego celu zrealizowano istotną potrzebę środowiska lokalnego pozwalającą na zainicjowanie międzyszkolnego klubu sportowego „Otylka”, który jest planowany przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim.

Red.


Dodano: 19 stycznia 2010 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2010 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI