Dodano:10 grudnia 2009 r.

 

ZAPROSZENIE NA XLI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XLI Sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, która odbędzie się dnia 15 grudnia 2009 r. o godz. 13:00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lubelski II,

2) zbycia lokalu mieszkalnego,

3) nabycia nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Momoty Górne,

4) nabycia nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod pompownię ścieków,

5) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2009 r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim,

6) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Janowie Lubelskim,

7) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2010 r.,

8) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

9) przystąpienia Gminy Janów Lubelski do Stowarzyszenia o nazwie Lokalna Grupa Rybacka „Karp Doliny Sanny” w Janowie Lubelskim.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk

 


Dodano: 10 grudnia 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI