Dodano: 3 grudnia 2009 r.

 

INFORMACJA

 

Burmistrz Janowa Lubelskiego informuje, że w dniu 03.12.2009 r. w siedzibie tutejszego Urzędu na okres 21 dni został wywieszony wykaz dotyczący nieruchomości stanowiącej własność Gminy Janów Lubelski, położonej w miejscowości Borownica – obręb ewidencyjny Janów Lub. II, składającej się z działek nr 2246/9 i 2247/2 o powierzchni ogólnej 1,7674 ha, – przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu;

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wnioski o ich nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia w/w wykazu. 

Wnioski można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski.

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

Sporządziła: I.W.

Sprawdziła: E.M.

 

 


Dodano: 3 grudnia 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI