Dodano: 2 grudnia 2009 r.

 

DUŻE TEMPO W INWESTYCJACH

 

W słoneczny dzień pod koniec listopada z Bernardem Zakościelnym pracownikiem Referatu Inwestycji w Urzędzie Miejskim odwiedziliśmy wszystkie powstające inwestycje na terenie naszej gminy. Najpierw odwiedziliśmy Zofiankę Górną, gdzie prace przy sieci kanalizacji sanitarnej zbliżają się do końca. Do ostatnich zabudowań zostało kilkadziesiąt metrów. Wracając do Janowa wstąpiliśmy na Osiedle Przyborowie, ekipa pracowników układała ostatnie metry wodociągu w ulicy Brzozowej. Niedaleko widać, wykonany przez Gminę systemem gospodarczym na ulicach Wierzbowej i części Modrzewiowej, dywanik z frezu asfaltowego. Osiedle rozrasta się w szybkim tempie i jest już dosyć rozległym. Na ulicach Sosnowej, Świerkowej, Jodłowej, Dębowej, Akacjowej, Modrzewiowej, Bukowej, Jaworowej, Jarzębinowej, Klonowej i Kasztanowej wykonywana jest kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa wraz z przyłączami. W ramach tej inwestycji w przyszłym roku będą wykonywane, również na wskazanych odcinkach, krawężniki i podbudowa z tłucznia kamiennego. Podbudowa tłuczniowa zostanie wykonana również na całym odcinku sieci wodociągowej w ul. Brzozowej. Część prac wykonano bez konieczności wykonywania wykopów, przy użyciu specjalistycznego sprzętu do przewiertów sterowanych (na zdjęciu). Maszyna wprowadza rury pod ziemię nawet na odległość kilkudziesięciu metrów. Tę metodę stosuje się wtedy, gdy nie chcemy niszczyć istniejącej nawierzchni na terenach, na których jest stosunkowo mało przyłączy oraz w przypadku zagęszczonej infrastruktury uzbrojenia podziemnego. Dalsze kroki skierowaliśmy w okolice ulic Świerdzowej i Ulanowskiej, (ul. Cicha, Spokojna, Osiedle Południe) Tam w ciężkich warunkach, przy wysokim poziomie zwierciadła wód gruntowych prowadzone są prace wodnokanalizacyjne. Stały napływ wody wymusza na Wykonawcy prowadzenie robót w stalowych zabezpieczeniach oraz ciągłego wypompowywania wody podczas prac za pomocą zestawu igłofiltrów.

Na oczyszczalni ścieków z pozoru nic nie widać, jednak trwają przygotowania do rozpoczęcia całej procedury wymiany technologii służącej prawidłowemu działaniu systemu oczyszczania. Modernizacja będzie przeprowadzona na cały czas działającym technologicznie układzie i aby zminimalizować przestoje, gromadzone są materiały i nowoczesne urządzenia, aby sprawnie i jak najszybciej przeprowadzić wymianę na nowe.

Natomiast na ujęciu wody postęp w robotach jest już mocno zaawansowany, o czym mogą świadczyć przerwy w godzinach nocnych w dostawie wody. W tym czasie ma głównej magistrali wodociągowej montowano zawory i zasuwy odcinające. Natomiast na dotarcie do czterech studni głębinowych w odległości około kilometra przy ul. Kamiennej, przy których również pracują robotnicy pozostawiliśmy sobie na inny dzień.

Poruszając się moim samochodem odwiedziliśmy również remontowane ulice na starym mieście. Ulica 3 Maja także doczekała się remontu i wygląda jak pszczeli ul, pełno tu panów w pomarańczowych kamizelkach i ciężkiego sprzętu budowlanego. Skręcamy następnie w ulicę Armii Krajowej gdzie prace przy chodnikach są już na ukończeniu. Przecinamy ulicę Piłsudskiego i Poprzeczną, na których pozostała tylko do położenia warstwa ścieralna z masy bitumicznej. Ulica Szewska prezentuje się już znacznie lepiej – prace rozpoczęły się od źródliska i jego oświetlenia, które teraz wygląda uroczo szczególnie w porze nocnej. Ekipa budowlana zbliża się do Sanktuarium. Boczna ulicy Szewskiej, czyli ul. Spadowa wykonana będzie, jako ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej. Kierujemy się na ulice 14 Czerwca i Kołłątaja – kanalizacja deszczowa wykonana, chodniki w trakcie robót praca wre na kilku odcinkach. Całość dopełniona będzie nowymi nasadzeniami zieleni i oznakowaniem.

Wracając do redakcji zatrzymujemy się przy Janowskim Ośrodku Kultury. Z zewnątrz bryła budynku zmienia swoje kształty. Wewnątrz wyburzone ścianki i gruz, odnosi się wrażenie, że jesteśmy wewnątrz starego opuszczonego zamczyska. Ekipy budowlane uwijają się przy budowie nowych murów i pokryciu budynku. Wyglądam przez okno. O! Dźwig na razie jedyny symbol powiewu świeżości i zmiany w centrum widoczny dla każdego.

MUZEUM - Projekt współfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jeszcze tylko Muzeum, firma robi „podkopy” (jak to pod więzieniem), doprowadzana jest sieć ciepłownicza, która biegnie za blokami przy ulicy 8 Września. Jeden z bloków ma piece węglowe, więc możliwość podłączenia się do tej sieci jest jak najbardziej realna. Lekko zmęczeni i pod wrażeniem wielkości inwestycji na terenie gminy kończymy tę niecodzienną eskapadę.

To, że Janów wielkim placem budowy, co do tego to nie ma wątpliwości, ale będzie jeszcze więcej. Są jeszcze inwestycje, na które już są podpisane umowy z odpowiednimi firmami. Modernizacja dwóch remiz strażackich w Białej II i Zofiance Górnej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Borownicy i kolejne ulice (w fazie przygotowywania pozwolenia na budowę) realizowane w tej samej technologii jak dotychczas, a mianowicie: ul. Kochanowskiego, 8 Września, Wiejska, Partyzantów, Wyszyńskiego i Kopernika.

 

Tekst: Jan Machulak

Foto: Przemek Kołtyś

 


Dodano: 2 grudnia 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


 


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI