Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

Dodano: 4 listopada 2009 r.

 

SKARBNIK BUDŻETU GMINY INFORMUJE...

 

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY JANÓW LUBELSKI

ZA III KWARTAŁ 2009 ROKU

 

Wyszczególnienie Plan
po zmianach
Wykonanie
30.09.2009
%
wykonania

Dochody ogółem:

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji
rządowej zlecone gminie

- subwencje i różne rozliczenia

- środki finansowane z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji

- dochody własne gminy

45 813 119,27

 

4 194 376,00

 

11 786 152,00

13 672 270,27

16 160 321,00

24 371 495,04

 

3 173 593,70

 

9 700 751,72

103 480,00

11 393 669,62

53,2

 

75,7

 

82,3

0,8

70,5

Wydatki ogółem:

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

50 848 949,27

 

29 106 909,63

21 742 039,64

23 437 422,23

 

20 907 936,99

2 529 485,24

46,1

 

71,8

11,6

Nadwyżka + / Deficyt -

-5 035 830,00

934 072,81

-

Przychody budżetowe:

 

6 239 628,00

 

 

1 120 000,00

 

 

17,9

 

Rozchody ogółem

 

- spłaty pożyczek 

 

 

1 203 798,00

 

 

876 976,00

 

 

72,8

 

Sporządziła: G. O.

Sprawdziła: B. Sz.


Dodano: 4 listopada 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI