Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

Dodano: 21 października 2009 r.

 

KONKURS NA LOGO I IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ JOK

 

Janowski Ośrodek Kultury ogłasza konkurs na wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej JOK do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach wydawanych przez Janowski Ośrodek Kultury. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych twórców, studentów, uczniów szkół artystycznych, artystów plastyków oraz osób amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną. Główną nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł netto!

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO I IDENTYFIKACJĘ WIZUALNĄ 

JANOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Organizator: JANOWSKI OŚRODEK KULTURY

Cel: wyłonienie najlepszego znaku i identyfikacji graficznej Janowskiego Ośrodka Kultury

Przeznaczenie znaku: do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych itp. Znak ten (logo) będzie wykorzystywany na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach wydawanych przez Janowski Ośrodek Kultury.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do młodych twórców, studentów, uczniów szkół artystycznych, artystów plastyków oraz osób amatorsko zajmujących się działalnością plastyczną.

2. Główną nagrodą jest nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł netto.

3. Na konkurs można nadesłać dowolną ilość projektów. Każdy projekt powinien być przedstawiony także w wersji czarno-białej.

Projekty należy zapisać na płycie CD jako pliki CorelDRAW nie wyższy niż 11(zamienione na krzywe) oraz dołączyć wydruki komputerowe.

Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Nie ma wymagań co do kształtu, kolorów i rodzaju czcionki użytych w logo.

Projekt powinien zawierać logo / znak graficzny oraz identyfikację graficzną (zastosowanie znaku na: papierze firmowym, wizytówce)

Wydruki, na formacie A4, powinny zawierać:

1) Znak mieszczący się w polu 15cm x 15cm i zmniejszoną wersję 1, 5cm x 1, 5cm,

2) Kompozycyjne warianty znaku – (niekonieczne),

3) Zastosowanie znaku na papierze firmowym i wizytówkach,

4) Wersję czarno-białą znaku.

4. Logo powinno zawierać nazwę Janowski Ośrodek Kultury lub skrót tej nazwy oraz oddawać charakter instytucji.

5. W jury zasiądą pracownicy Janowskiego Ośrodka Kultury.

Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami oceny prac konkursowych:

a) Wartości projektowe: oddanie charakteru instytucji, jaką jest Janowski Ośrodek Kultury i oryginalność, 

b) Wartości marketingowe: wywoływanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania,

c) Wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach, funkcjonowanie w wersji czarno–białej i barwnej (w tym jako grafika komputerowa) oraz w przestrzeni trójwymiarowej.

6. Nadesłane na konkurs projekty powinny znajdować się w kopertach z napisem: "Konkurs na Logo Janowskiego Ośrodka Kultury" opatrzonych godłem autora. Wewnątrz koperty z projektem powinna znaleźć się druga koperta opatrzona tym samym godłem, w której należy zamieścić nazwisko i adres autora.

7. Regulamin konkursu oraz informacje na temat instytucji dostępne są na stronie Janowa Lubelskiego.

8. Projekty należy nadsyłać na adres:

Janowski Ośrodek Kultury,

ul. Jana Pawła II 3,

23-300 Janów Lubelski

do dnia 31 stycznia 2010 r. Decyduje data stempla pocztowego.

UWAGA: projekty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Jury konkursu. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie lub uszkodzenie projektu powstałe w czasie przesyłki.

9. Otwarcia kopert z nazwiskami autorów projektów dokona Jury po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu nagrody.

10. Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureacie konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie

11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej Janowa Lubelskiego.


Dodano: 21 października 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona internetowa MOSiR

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI