Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

Dodano: 8 października 2009 r.

 

ZBIERAMY ZIOŁA!

 

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych na temat projektu w Powiecie Janowskim:

"Zbieractwo ziół - pasja i zawód na Lubelszczyźnie".

Spotkania są adresowane do mieszkańców powiatu - bez szczegółowych kryteriów udziału. Chcemy poprzez spotkania informacyjne zainteresować jak najwięcej środowisk potencjalnie zainteresowanych tematyką przedsięwzięcia.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Celem projektu "Zbieractwo ziół- pasja i zawód na Lubelszczyźnie" jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób odchodzących z rolnictwa do zmieniających się warunków lokalnego rynku pracy. Uczestnicy projektu zyskają wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz nabędą praktyczne umiejętności rozpoznawania i uprawy roślin leczniczych.

 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na obszarach wiejskich woj. lubelskiego ( gminy wiejskie. miejsko-wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców), zamierzających podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą:

1) rolników i domowników rolnika oraz osób pracujących w rolnictwie, zatrudnionych w gospodarstwach rolnych na podstawie różnych form zatrudnienia:

*Rolnik - pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą (czyli działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej) w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia

*Domownik - osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 18 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy

2) osób zatrudnionych w pozarolniczych działach gospodarki (na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę oraz umów cywilno-prawnych), zamierzających przekwalifikować się lub zmienić wykonywany zawód.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Uczestnicy projektu wezmą udział w 2 modułach szkoleniowych:

1. PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

* procedury rejestracji działalności gospodarczej

* źródła finansowania działalności gospodarczej

* zagadnienia finansowo- księgowe

* podstawy podatkowości

* podstawy marketingu

* opracowanie biznesplanu

2. ZBIERACTWO ROŚLIN LECZNICZYCH:

* rozpoznawanie roślin leczniczych - teoria i praktyka

* techniki i terminy zbioru

* przygotowanie surowca do sprzedaży

* występowanie zbiorowisk roślinnych i ocena ich zasobów

* ochrona roślin zielarskich

* zasady prowadzenia skupu

* opłacalność zbioru

* ćwiczenia terenowe

Całkowity wymiar szkolenia dla każdego uczestnika wynosi 140 godzin szkoleniowych (45 min.). Zajęcia w ramach projektu odbywać się będą w systemie weekendowym (sobota-niedziela) w okresie październik 2009 r. - lipiec 2010 r. i zakończą się egzaminem. Uczestnicy otrzymają dyplom potwierdzający nabycie nowych umiejętności.

Dostępna liczba miejsc: 90 ( 6 grup x 15 osób).

Informacje i zapisy:

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Biuro Projektu, ul. Probostwo 4, 20-089 Lublin, 

II piętro, pok. 2, tel. 081/ 743 32 48, 081/ 743 32 55

www.umlub.pl  e-mail: fundusze@am.lublin.pl

 

 


Dodano: 8 października 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona internetowa MOSiR

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI