Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

Dodano: 15 września 2009 r.

 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXXIX sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Sesja odbędzie się dnia 18 września 2009 r. o godz. 9:00 w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego. 

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. Zbycia lokalu mieszkalnego,

2. Sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach ewidencyjnych Janów Lub. II,

3. Sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnych Janów Lub. IV,

4. Zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych Janowa Lubelskiego.

5. Pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi nr 108891 L Ujście – Bukowa,

6. Zawarcia z Powiatem Janowskim porozumienia dotyczącego wspólnej przebudowy dróg powiatowych,

7. Udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Janowskiemu,

8. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

9. Zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

10. Zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

11. Zaciągnięcia kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,

12. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska,

13. zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


Dodano: 15 września 2009 r.

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona internetowa MOSiR

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI