Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

Dodano: 17 sierpnia 2009 r.

RODZICE - DO SZKOŁY!

 

Wakacje dobiegły końca, pora wracać do szkoły! W tym roku zapraszamy do niej również rodziców. No, może nie do końca do klasycznej szkoły, lecz na warsztaty psychoedukacyjne dotyczące umiejętności wychowawczych pt.:

„ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program zajęć psychoedukacyjnych stworzony z myślą o kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności, które umożliwiają odpowiedzialne wychowanie. Program uświadamia rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w dużej mierze zależy od nich samych. Dzięki metodzie warsztatowej uczestnicy zajęć dość szybko zaczynają sami rozumieć, że ich problemem nie jest trudne dziecko, ale że przyczyna ich kłopotów wychowawczych tkwi w nieprawidłowych relacjach z dzieckiem, a te budują oni sami. Taka świadomość pozwala przyjąć na siebie odpowiedzialność za wychowanie dzieci.

Na zajęcia zapraszamy wszystkich rodziców a szczególnie: przestraszonych, bezsilnych, obarczonych poczuciem winy, w których rodzinach już występują niepokojące objawy, jak wagary, agresja czy kontakt ze środkami uzależniającymi, a także takich, którzy udział w zajęciach traktują niejako „profilaktycznie”.

Warsztaty będą odbywać się w cyklu dziesięciu 3-godzinnych cotygodniowych spotkań w poniedziałki, w godz 15.00 -18.00, trwać będą 10 tygodni i są bezpłatne dla uczestników. Miejscem spotkań będzie siedziba Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus, ul. Boh. Poryt. Wzg. 23. Zajęcia poprowadzi psycholog, certyfikowany trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” wraz z pedagogiem – osobą wspomagającą. Grupa,, w której uczestnicy zaczną pracować nad sobą, dostrzegać błędy, które popełniali porozumiewając się z dzieckiem, odkrywają i uczą się jak wykorzystywać w praktyce rodzicielskiej własne możliwości, których wcześniej nie dostrzegali, będzie liczyć od 12 do 15 osób.

Tematyka poszczególnych spotkań dotyczyć będzie: wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka; rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych, w duchu poszanowania godności osobistej człowieka; aktywnego, wspierającego słuchania; motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków szkolnych i domowych; modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy; uwalniania dzieci od grania ról narzuconych w domu i w szkole; wspierania procesu usamodzielniania się dziecka; budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń; konstruktywnego rozwiązywania konfliktów; uczenia samodyscypliny.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców przynosi wymierne korzyści w postaci lepszego radzenia sobie z dziećmi i problemami wychowawczymi przy jednoczesnej rezygnacji ze stosowania przemocy i wykorzystywania władzy na korzyść zaufania do dziecka, akceptacji jego pragnień i odczuć, choć bez uległości i przesadnej troski. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. 

Projekt „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” realizowany przez Centrum Aktywności Społecznej w Janowie Lubelskim, prowadzone przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”, dofinansowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach zadania „Realizacja programów terapeutycznych oraz specjalistycznego poradnictwa na rzecz rodzin”.

Kontakt i zapisy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-12:00:

- osobiście - siedziba Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus, ul. Boh. Poryt. Wzg. 23., parter

- telefonicznie - nr tel. 015 8142251

- internetem - e.mail – jsnp-humanus@wp.pl

Zarząd JSNP Humanus


Dodano: 17 sierpnia 2009 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI