Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 25 lipca 2009 r.

 

SKARBNIK BUDŻETU GMINY INFORMUJE...

 

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY JANÓW LUBELSKI

ZA II KWARTAŁ 2009 ROKU

 

Wyszczególnienie Plan
po zmianach
Wykonanie
30.06.2009
%
wykonania

Dochody ogółem:

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie

- subwencje i różne rozliczenia

- środki finansowane z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji

- dochody własne gminy

48 6236 571,27

 

4 866 558,00

 

11 720 152,00

13 672 270,27

 

17 977 591,00

16 419 416,19

 

2 200 725,70

 

5 711 307,00

-

 

8 507 383,49

34,0

 

45,2

 

48,7

-

47,3

Wydatki ogółem:

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

50 633 069,78

 

29 131 253,14

21 501 816,64

15 571 224,24

 

14 327 677,01

1 243 547,23

30,7

 

49,2

5,8

Nadwyżka + / Deficyt -

-2 396 498,51

848 191,95

-

Przychody budżetowe:

 

3 600 296,51

 

 1 120 000,00

 

31,1

 

Rozchody ogółem

 

- spłaty pożyczek 

 

 

1 203 798,00

 

 

625 399,00

 

 

51,9

 

Sporządziła: O. G.

Sprawdziła: B. Sz.


Dodano: 25 lipca 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI