Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

Dodano: 16 lipca 2008 r.

 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Sesja odbędzie się dnia 24 lipca 2009 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski,

2) stwierdzenia zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Janów Lubelski,

3) o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Janów Lubelski,

4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oddawanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim,

5) wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Janów Lubelski z Powiatem Janowskim oraz z gminami Powiatu Janowskiego w celu przygotowania wspólnego projektu pod nazwą „Zrównoważony rozwój społeczeństwa informacyjnego Powiatu Janowskiego”,

6) przystąpienia Gminy Janów Lubelski do Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Janowski” w charakterze członka wspierającego.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


Dodano: 16 lipca 2008 r.

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona internetowa MOSiR

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI