Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

Dodano: 10 czerwca 2008 r.

 

KLUB TO ANIMATOR LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim otrzymało dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 40 tys. zł w ramach konkursu „Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości” ogłoszonego w ramach programu” Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na działalność Klubu Integracji Społecznej. Z pomocy Klubu Integracji Społecznej korzystają osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Janów Lubelski. Dzięki dotacji uczestnicy KIS, będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach grupy samopomocowej oraz w spotkaniach z doradcą zawodowym. W czasie zajęć będą stosowane nowatorskie techniki pracy z grupą z zastosowaniem kamery i dyktafonu. Ważnym działaniem, które będzie realizowane w KIS będzie wyjazd integracyjno- szkoleniowy. Podczas wyjazdu uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką przedsiębiorczości społecznej pod kątem samozatrudnienia, co w przyszłości może zaowocować utworzeniem spółdzielni socjalnej. Ważną rolę w poszukiwaniu ofert pracy odgrywa Internet. Dlatego też stowarzyszenie podjęło inicjatywę utworzenia mini pracowni komputerowej. Pracownia zostanie wyposażona w odpowiedni sprzęt i dostosowana do pracy, natomiast uczestnicy KIS będą przeszkoleni w zakresie obsługi komputera.

Realizacja projektu skierowanego do uczestników Klubu Integracji Społecznej przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia efektów społecznych w gminie. Poprzez zdobytą wiedzę klubowicze będą mieli możliwość samozatrudnienia. Zmniejszy się wówczas poziom bezrobocia na terenie gminy, a zwiększy zaangażowania coraz szerszej grupy społecznej do pomocy sąsiedzkiej, co spowoduje spadek liczby osób samotnych wymagających pomocy.

Zarząd JSNP ”Humanus”

 


Dodano: 10 czerwca 2008 r.

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona internetowa MOSiR

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI