Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

Dodano: 4 czerwca 2008 r.

 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE

 

W dniu 19 maja 2009 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji nad Zalewem Janowskim odbyło się II Spotkanie Integracyjne – Zgromadzenie Członków Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Janowskiej. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 20 organizacji, które w dniu 4 kwietnia 2008 r. podpisały Kartę Współpracy i przystąpiły do Forum a także emeryci i renciści zrzeszeni w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Otwarcia dorocznego Zgromadzenia Członków FOP ZJ dokonał i obrady prowadził Przewodniczący Rady Forum Antoni Sydor.

Na wstępie, z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych Burmistrz Janowa Lubelskiego, Pan Krzysztof Kołtyś złożył najlepsze życzenia i wiązankę pięknych kwiatów na ręce Pani Marii Helis - Przewodniczącej Zarządu Rejonowego PZERiI w Janowie Lubelskim.

Stosownie do programu spotkania pracownicy Urzędu Miejskiego zaprezentowali planowane inwestycje miejskie. Pan Burmistrz odpowiadał na liczne pytania, w tym o modernizacji ulic, obwodnicy miejskiej, Ośrodku na Wyspie a także o nowej lokalizacji Dworca Autobusowego i Targowiska Miejskiego.

Następnie, zgodnie z formułą tegorocznego Zgromadzenia i tragiczną sytuacją, w jakiej znalazło się tak wiele osób masowo zwalnianych z pracy i pozostawionych bez minimum socjalnego, omawiano problematykę pomocy społecznej. Przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych takich jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Poradnia Przeciwalkoholowa ZOZ, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „HUMANUS” – Centrum Aktywności Społecznej, Ośrodek Terapii Ruchowej III wieku przy Ognisku TKKF (projekt), Ośrodek Pomocy Społecznej - zaprezentowali prowadzoną i planowaną działalność. Była też aktualna informacja Stowarzyszenia Kobiet Powiatu Janowskiego o prowadzonej akcji wydawania produktów z Banku Żywności dla najbardziej dotkniętych postępującym rozwarstwieniem i ubóstwem, których to dochody są niższe aniżeli minimum egzystencji.

W zakresie spraw organizacyjnych Przewodniczący Forum przedstawił Sprawozdanie roczne Rady Forum, projekt zmiany Karty Współpracy (utworzenie funkcji Sekretarza) i projekt Strategii Rozwoju Forum na lata 2009 - 2015.

W ciągu minionego roku Rada FOP ZJ opierała swoją działalność na wnioskach wypracowywanych przez stałe Zespoły Zadaniowe Forum. Są to Zespoły: ds. Oświaty, ds. Turystyki, Kultury i Sportu, ds. Pomocy Społecznej, ds. Ekologii i Ochrony Środowiska oraz ds. Współpracy Ponadlokalnej. Do najważniejszych, systemowych działań w minionym roku należało wypracowanie propozycji do Gminnego i Powiatowego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz zbudowanie Strategii Rozwoju Forum. Większość propozycji Forum złożonych do Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim została rozpatrzona pozytywnie i już znajduje się w Powiatowym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Przyjęte zmiany umożliwią skuteczną realizację Strategii Rozwoju Forum.

Powołano i dzięki dotacji z Gminy Janów Lubelski wyposażono Sekretariat Forum, który mieści się w Punkcie Informacji Turystycznej prowadzonym przez Stowarzyszenie Kulturalno – Sportowe PEGAZ przy u. Zamoyskiego 52.

Wykonane dotychczas prace i zakres Programu Działania na 2009 r. gwarantują realizację przyjętych celów i dalszy rozwój Forum.

Po dyskusji zebrani przedstawiciele Członków Forum w głosowaniu przyjęli przedstawione Sprawozdanie roczne, uchwalili proponowaną zmianę Karty Współpracy oraz Strategię Rozwoju Forum.

Gdy wyczerpano obszerną w tym roku oficjalną tematykę, na tarasie kawiarenki i przy grillu odbyła się część integracyjna tego majowego spotkania. Jak zwykle były rozmowy, wymiany poglądów, propozycje współpracy. W tym roku było więcej rozmów praktycznych, wynikających z omawianych wcześniej tematów i aktualnej sytuacji. Wszystko przy znakomitych potrawach regionalnych będących dziełem lokalnych firm z Ziemi Janowskiej. Spotkanie umilały śpiewy i melodie biesiadne Zespołu Muzycznego Klubu Seniora Relaks przy Zarządzie Oddziału Rejonowego PZERiI.

Przewodniczący Rady FOP ZJ

Antoni Sydor

 


Dodano: 4 czerwca 2008 r.

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona internetowa MOSiR

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI