Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 20 maja 2009 r.

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

 

Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku tworzą:

 • Szkoła Podstawowa Nr 8,

 • Gimnazjum Nr 3,

 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,

 • Zespół rewalidacyjno - wychowawczy

Szkoły zapewniają kształcenie, wychowanie i opiekę dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowany, znacznym, głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem.

Nauką w Zespole objęci są uczniowie posiadający orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowanie Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie wszystkich obowiązujących przedmiotów nauczania.

Dla każdego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym zespół nauczycieli na podstawie obserwacji i diagnozy poziomu rozwoju dziecka opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do życia poprzez realizację projektów w zakresie: gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, pamiątkarstwa.

Cykl kształcenia na poszczególnych etapach edukacji trwa 3 lata.

Proces edukacyjno - wychowawczy wspomagany jest przez zespoły korekcyjno — kompensacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzona jest nowoczesnymi metodami:

 • Dotyk i komunikacja Ch. i M Knillów,

 • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona,

 • Arteterapia,

 • Metody komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej,

 • Teatroterapia,

 • Metody Aktywizujące,

 • Komputerowe Programy Edukacyjne,

 • EEG - Biofeedback,

 • Metoda Tomatisa,

Uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach:

 • teatralnych,

 • sportowych,

 • rytmiczno - muzycznych,

 • koła ekologicznego

 • Zielonej Szkoły

 • letnich koloni i obozów wędrownych

Promocja szkoły w środowisku:

 • coroczna organizacja Wojewódzkich Turniejów w Piłce Nożnej i Badmintonie - Olimpiady Specjalne Polska - Lubelskie,

 • ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy szkolnego Teatru Wojtuś,

 • działalność drużyny harcerskiej,

 • działalność szkolnego Klubu 4H Młodego Ekologa.

Baza szkoły:

 • klasopracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne,

 • dwie pracownie komputerowe,

 • gabinet logopedyczny,

 • biblioteka z centrum informacji multimedialnej,

 • sala rehabilitacyjna,

 • zielone boisko

Wychowankom zapewniamy opiekę w świetlicy, obiady oraz dowóz własnymi środkami transportu z terenu miasta Kraśnika, powiatu kraśnickiego oraz powiatów ościennych: janowskiego, opolskiego.

Placówką kieruje pani mgr Krystyna Krotkiewicz. W Zespole Szkół Specjalnych zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele.

Kontakt:

Zespół Szkół Specjalnych

im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Kościuszki 23

23 - 200 Kraśnik

tel. / fax. 081 825 28 82

tel. kom. 723 969 243

e-mail: zespolik@poczta.neostrada.pl

 

Tekst: Red.

 


Dodano: 20 maja 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI