Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 15 maja 2009 r.

 

SKARBNIK BUDŻETU GMINY INFORMUJE...

 

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY JANÓW LUBELSKI

ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

 

Wyszczególnienie Plan
po zmianach
Wykonanie
31.03.2009
%
wykonania

Dochody ogółem:

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie

- subwencje i różne rozliczenia

- środki finansowane z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji

- dochody własne gminy

48 629 318,95

 

4 846 940,00

 

11 680 152,00

14 459 700,95

 

17 642 526,00

9 003 880,86

 

1 122 345,00

 

4 106 442,61

-

 

3 775 093,25

18,5

 

23,1

 

35,1

-

 

21,4

Wydatki ogółem:

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

49 222 737,95

 

28 527 820,14

20 694 917,81

7 507 169,02

 

7 192 489,35

314 679,67

15,2

 

25,2

1,5

Nadwyżka + / Deficyt -

- 593 419,00

1 496 711,84

-

Przychody budżetowe:

- kredyty 

 

1 797 217,00

 

 

 1 120 000,00

 

62,3

 

Rozchody ogółem

 

- spłaty pożyczek 

 

 

1 203 798,00

 

 

251 577,00

 

 

20,9

 

Sporządziła: O. G.

Sprawdziła: B. Sz.


Dodano: 15 maja 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI