Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 23 marca 2008 r.

 

SKARBNIK BUDŻETU GMINY INFORMUJE...

 

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY JANÓW LUBELSKI

ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

 

Wyszczególnienie Plan
po zmianach
Wykonanie
31.12.2008
%
wykonania

Dochody ogółem:

w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji

rządowej zlecone gminie

- subwencje i różne rozliczenia

- środki finansowane z Unii Europejskiej na

finansowanie inwestycji

- dochody własne gminy

45 736 113,07

 

4 892 128,00

 

10 576 792,00

9 859 381,96

 

20 407 811,11

44 611 428,68

 

4 562 918,72

 

10 597 994,96

9 839 421,00

 

19 611 094,00

97,5

 

93,3

 

100,0

99,8

 

96,2

Wydatki ogółem:

w tym:

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

41 209 664,37

 

27 990 370,16

13 219 294,21

40 113 468,13

 

27 084 696,82

13 028 771,31

97,3

 

96,8

98,5

Nadwyżka + / Deficyt -

4 526 448,70

4 497 960,55

99,4

Przychody budżetowe:

w tym:

- kredyty prefinansowane na finansowanie

inwestycji z udziałem środków finansowych

Unii Europejskiej

 6 608 965,67

 

6 608 965,67

 

6 631 323,27

 

6 602 835,12

 100,3

99,9

 

Rozchody ogółem

- spłaty pożyczek

w tym:

- spłaty pożyczek prefinansowych zaciąganych

na finansowanie inwestycji realizowanych

z udziałem środków finansowych

Unii Europejskiej

 

11 135 414,37

 

10 035 414,37

 

11 129 283,82

 

10 029 283,82

 

99,9

 

99,9

 

Sporządziła: O. G.

Sprawdziła: B. Sz.


Dodano: 23 marca 2008 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 


Strona internetowa MOSiR

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 - 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI