Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

Dodano: 23 marca 2008 r.

 

SESJA WSPOMNIENIOWA

 

W sobotę 21 marca b.r. odbyła się sesja wspomnieniowa ś.p. ks. kan. Franciszka Trochonowicza - 18-tego proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, z okazji 40 rocznicy Jego śmierci. Starannym przygotowaniem sesji zajęło się janowskie Muzeum Regionalne i Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim.

Sesję poprzedziła uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. inf. Edmund Markiewicz (20-ty, były proboszcz parafii) z udziałem księży wikariuszy, którzy współpasterzowali w parafii janowskiej oraz wielu proboszczów z dekanatu janowskiego. Homilię wspomnieniową wygłosił ks. prof. Walerian Słomka (pełny tekst homilii poniżej).

Po zakończonej Mszy św. wszyscy przeszli do Domu Parafialnego, aby uczestniczyć w sesji wspomnieniowej. W pierwotnym zamiarze miała to być skromna uroczystość wspomnieniowa o ks. Franciszku, niezapomnianym proboszczu parafii janowskiej, jednak w miarę gromadzenia materiałów okazało się, że działalność i postawa patriotyczna ks. kanonika były bardzo znamienne i jest zachowanych wiele dokumentów w zasobach archiwalnych parafii, a także Instytutu Pamięci Narodowej. W sesji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych oraz licznie zgromadzeni parafianie.

Otwierający sesję referat "Kościół - państwo w latach 1945- 1970" wygłosił ks. dziekan dr Jacek Staszak. Lata 50 i 60 minionego wieku to ciągła walka państwa (partii) z Kościołem. Wstrzymywano budownictwo sakralne i zabierano nieruchomości kościelne. Prowadzony był stały nadzór przez służby bezpieczeństwa, inwigilowano duchownych i wielu z nich znalazło się w więzieniach. Podrywano zaufanie do duchowieństwa przez szerzenie poglądu, że Kościół jest ostoją ciemnogrodu i zacofania. W takich okolicznościach dokonywała się formacja seminaryjna i trudna praca kapłańska ks. Trochonowicza.

W kolejnym wystąpieniu pani mgr Barbara Nazarewicz, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim przedstawiła sylwetkę ks. Franciszka Trochonowicza. Ks. kan. Franciszek Trochonowicz miał 12 lat, gdy po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w seminarium duchownym. Wybitnie uzdolniony kleryk Franciszek Trochonowicz, po święceniach kapłańskich został wysłany przez bpa Mariana L. Fulmana na dalsze studia z zakresu nauk społecznych do Louwain w Belgii. Po powrocie z Belgii został duszpasterzem młodzieży w Zamościu. W 1940 r. za swą postawę patriotyczną został aresztowany i wysłany do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu i następnie w Dachau, w których przebywał 5 lat.

Gdy powrócił do Lublina w czerwcu 1945 r. biskup Marian Fulman mianował ks. Trochonowicza dyrektorem diecezjalnej Caritas. Po zlikwidowaniu w 1950 r. Caritasu przez władze komunistyczne, biskup posłał Go na stanowisko proboszcza i dziekana w Kraśniku. Tam, z powodu swojej nieugiętej postawy, okazał się bardzo niewygodny dla władz komunistycznych, które wywierając presję na władze kościelne spowodowały Jego przeniesienie do Janowa na proboszcza, bez prawa piastowania stanowiska dziekana. W Janowie pracę duszpasterską sprawował do chwili śmierci, do 19 marca 1969 r.

Kolejne, niezwykle interesujące wystąpienie, wzbogacone prezentacją wizualną, przedstawił dn mgr Piotr Tylec, z Sandomierskiego Seminarium Duchownego. Temat referatu „Represje komunistycznej władzy wobec księdza kanonika Franciszka Trochonowicza” wymagały od autora poświęcenia wielu dni żmudnej pracy w wertowaniu dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej, które są dowodem na to, jak silną presję starały się wywrzeć ówczesne władze komunistyczne przy pomocy narzędzia, jakim był aparat Służby Bezpieczeństwa.

W czwartej części sesji głos zabierali księża, którzy mieli szczęście doświadczać współpracy z tym niezrównanym duszpasterzem.

Niezwykle starannie przygotowaną sesję zakończyła wspólna modlitwa Anioł Pański prowadzona przez ks. inf. Edmunda Markiewicza. Po sesji delegacje młodzieży i władz samorządowych udały się na cmentarz parafialny, aby tam złożyć wiązanki kwiatów na grobie ś.p. ks. kan. Franciszka Trochonowicza.

Tekst i foto: ma-wo


TUTAJ PEŁNE TEKSTY WYSTĄPIEŃ W FORMACIE PDF:

Homilia wspomnieniowa - ks. prof. Walerian Słomka (PDF - 48 KB)

Kościół - państwo w latach 1945 - 1970 - ks. dziekan dr Jacek Staszak (PDF - 79 KB)

Sylwetka ks. Franciszka Trochonowicza - mgr Barbara Nazarewicz (PDF - 69 KB)

Represje komunistycznej władzy wobec ks. Trochonowicza - dn. mgr Piotr Tylec (PDF - 79 KB)


Dodano: 23 marca 2008 r.

 

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona internetowa MOSiR w Janowie Lub.

 

Strona Festiwalu Filmowego FART


Urząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI