Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

Dodano: 24 lutego 2008 r.

 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na XXXI Sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim. Sesja odbędzie się dnia 27 lutego 2009 r. o godz. 9:00  w sali nr 1 Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, 

2. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

3. nabycia nieruchomości zajętych pod drogę,

4. nabycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. II.

5. uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Momoty Górne,

6. uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Łążek Ordynacki i Łążek Garncarski,

7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

8. współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 roku,

9. podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Mikołajów na Ukrainie,

10. przystąpienia Gminy Janów Lubelski do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

11. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,

12. zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim,

13. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

14. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Janów Lubelski za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim w 2008 r.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


Dodano: 24 lutego 2008 r.

 

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona internetowa MOSiR

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI