Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

Dodano: 5 lutego 2009 r.

 

SZEWC BEZ BUTÓW CHODZI... czyli, co dalej z remontem urzędu

 

Śnieg przykrył szarość starych budynków, chodników, nieskoszonych starych traw, jest jakby czyściej w naszym otoczeniu. Za parę tygodni zniknie puchowa okrywa i ukaże się szarość naszego otoczenia. Rynek nabrał estetycznego wyglądu, możemy się nim pochwalić, są inne sukcesy,…ale. Ale kiedy gościom spoza naszego powiatu przyjdzie chęć odwiedzenia budynku - siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim możemy dostać rumieńców. Rozpoczęta przebudowa utknęła w martwym punkcie, brakuje parkingów. Urzędy nie są dostępne dla ludzi niepełnosprawnych, brak podjazdu, który tymczasowo miał być urządzony w ciągu jednego miesiąca, minął rok i jest bez zmian.. Co dalej? Z tymi pytaniami zwróciłem się do pani Jolanty Zezulińskiej architekta miejskiego.

Gazeta Janowska: - Czy są szanse na zmiany, czy planuje się modernizację infrastruktury i budynku?

Jolanta Zezulińska: - Szanse, to za mało powiedziane, przekształcenie otoczenia urzędu jest konieczne, jest rzeczywistą potrzebą i Urząd Miejski przygotowuje się do realizacji tego zadania. Niestety wobec tak wielkich potrzeb modernizacyjnych, widocznych na każdym kroku, nie można zrobić wszystkiego jednocześnie, pomimo wielkiego zaangażowania samorządu miejskiego. Dlatego uznając zasadność krytyki, liczymy na zrozumienie. Przypomnę, że w poprzednich latach gmina przeprowadziła oszczędnymi środkami, ale zauważalny remont na parterze i na I piętrze budynku biurowca. Wiemy, że Starostwo przygotowuje projekt remontu II piętra i adaptacji pomieszczeń biurowych na poddaszu, po rezygnacji z planu zmiany siedziby. Bliższych informacji na ten temat z pewnością udzieli Starostwo. Ponadto wstępnie ustalono, że Starostwo będzie się starało o dofinansowanie dla termorenowacji budynków użyteczności publicznej, w tym również budynku urzędu, gdyby się to nie powiodło, to w przyszłym roku nie pozostanie nic innego jak odnowić elewację z własnych środków. Budynek urzędu wybudowany w latach 60-tych w stylu socrealizmu, dzięki nadbudowie i odpowiedniemu wykończeniu elewacji dużo zyska w odbiorze wizualnym. Na pewno remont wykonany własnymi środkami nie będzie miał tego rozmachu, co przy modernizacji Janowskiego Ośrodka Kultury, gdzie otrzymujemy dużą dotację.

GJ - Otoczenie budynku jest zeszpecone garażami różnej maści, brakuje parkingów, jakie są plany modernizacyjne, czy przybędzie miejsc parkingowych?

JZ - W minionym roku przygotowaliśmy kompleksowy projekt budowlany rewaloryzacji przestrzeni wokół siedziby urzędu miejskiego i starostwa powiatowego i staramy się o pozwolenie na budowę. W celu usprawnienia dostępu i parkowania zaplanowaliśmy likwidację ogrodzenia i wiaty, urządzenie drugiego bezkolizyjnego wjazdu na parking od ulicy Wiejskiej z ruchem jednokierunkowym, przy zachowaniu obecnego włączenia do ulicy Zamoyskiego. Projekt przewiduje rozbiórkę zespołu garaży widocznych od Wiejskiej, które zostały wybudowane na gruntach publicznych, dziś często zdewastowane szpecą przestrzeń i blokują dostępność do budynku. Dla potrzeb magazynowych chcemy przebudować mniej wyeksponowany budynek gospodarczy zlokalizowany w głębi placu. Komfort funkcjonalny poprawi także urządzenie pasa postojowego w ciągu ulicy Wiejskiej od banku do urzędu. Dodatkowe miejsca parkingowe będą też urządzone po lewej stronie budynku od strony Zespołu Szkół. Natomiast plac frontowy będzie miał charakter reprezentacyjny, projektujemy wygodny zajazd przed wejście główne oraz przebudowę schodów z obustronną pochylnią. Na osi frontu budynku znajdzie się wybrukowane miejsce na pomnik Marszałka J. Piłsudskiego (może kiedyś zdobędziemy się na formę o większym wyrazie artystycznym). Zechcemy też wyeksponować te piękne okazy drzew z brzozą pendulą, chyba najokazalszą w mieście, urządzić trawniki i kompozycje kwiatowe tak, by siedziba władz samorządowych nabrała należytego prestiżu.

GJ - Wszystko to pięknie brzmi, a tymczasem „pospolitość skrzeczy”. Kiedy przejdziemy od słów do czynów?

JZ - Budżet tego zadania, nie oszukujmy się, nie będzie mały, robiąc nowe nawierzchnie trzeba będzie oczywiście wymienić niesprawne przyłącza, studzienki, odwodnienia, oświetlenie i inne zużyte urządzenia. Świadomi tego od początku planowaliśmy wykonanie tych prac w ramach większego projektu „Rewitalizacja historycznego centrum miasta - etap III”, co zwiększa szanse uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. (Głównym tematem projektu jest renowacja przestrzeni Nowego Rynku z historycznym parkiem i przyległymi ulicami – informacje na ten temat w przyszłych wydaniach gazety). Niestety przesuwany jest termin ogłoszenia konkursu, nie są jeszcze znane wszystkie przepisy, po ostatnich konkursach będą zmienione kryteria oceny. Przed nami zatem jeszcze wielka praca, aby wniosek opracować dobrze, a raczej bardzo dobrze, bo konkurencja będzie bardzo duża. Spodziewany jest termin ogłoszenia naboru na sierpień.

GJ - Rozumiem, że są inne potrzeby, słynne „wygrane” inwestycje też zaangażują duże środki finansowe, więc własna siedziba będzie musiała poczekać. Ale fakt, że urzędy te nie są dostępne dla ludzi niepełnosprawnych, brak podjazdu, to karygodne.…

JZ - Tę sytuację rzeczywiście trudno usprawiedliwiać. Obecne rozwiązania są niewystarczające i powinno to być załatwione bez względu na powodzenie projektów. W bieżącym roku sprawa się wyjaśni, wówczas będzie podjęta decyzja o przebudowie schodów lub wykonaniu samej pochylni na poziom parteru. Udostępnienie parteru to podstawa, natomiast celem jest udostępnienie dla osób niepełnosprawnych wszystkich kondygnacji. Chcę zapewnić, że takie docelowe rozwiązanie z zastosowaniem windy będziemy już mieli w budynku Janowskiego Ośrodka Kultury po modernizacji w bieżącym roku. Bezpośrednie wejście do nowego foyer z szatniami i kasą oraz do sali widowiskowej będzie na poziomie chodnika, windą będzie można dojechać na wyższe kondygnacje, z nową salą konferencyjną, salą kameralną i pracowniami. Jeśli chodzi o siedzibę urzędu, to dobrą okazją do wykonania windy jest adaptacja górnych kondygnacji planowana przez Starostwo, windę można byłoby dobudować łącznie z drugą klatką schodową, która jest konieczna ze względów ewakuacyjnych i taką propozycję złożyliśmy Starostwu. Będziemy do tych rozwiązań przekonywać, jednakże biorąc po uwagę, iż w tym przypadku na dotację liczyć nie można, może to być dla radnych samorządowych trudne.

Red.

 


Dodano: 5 lutego 2009 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona internetowa MOSiR

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI