Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

 

 

Dodano: 28 stycznia 2008 r.

 

„BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim

w świetle publikacji prasowych

W Janowie Lubelskim jest ważna ulica – Wiejska. I na tej ulicy najważniejszy numer – 12, pod którym mieści się szczególny dom, a właściwie kompleks domów objętych wspólną nazwą „Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II. Elewacje budynków o ciepłych, słonecznych barwach mówią właściwie wszystko o tym, co można spotkać i przeżyć za poszczególnymi drzwiami – bo o tym miejscu pracownicy i mieszkańcy mówią krótko – Dom. (…)

Tutaj każdy ma serce dla każdego, Niedziela Sandomierska z 11.02. 2007, nr 6, s. IV-V


W naszych janowskich realiach wyznacznikiem bardzo dobrze pojętej i realizowanej z dużym powodzeniem idei pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym jest ‘Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim, który istnieje od ponad 50 lat. Dysponuje on 180 miejscami i jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku, osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, osób przewlekle psychicznie chorych, kobiet i mężczyzn. Jak każda instytucja związana z pomocą społeczną tak i DPS „Barka” stara się, by swoim mieszkańcom zapewnić godne, dobre i bezpieczne warunki życia.

- Ludzie trafiają tutaj z najrozmaitszych powodów. Najczęściej jest to samotność, kłopoty ze zdrowiem i przyczyny natury ekonomicznej. Do tego dochodzi dysfunkcja fizyczna i psychiczna, niemożność pomocy samemu sobie – wylicza dyrektor DPS Mariola Surtel. (…)

Życie w „BARCE”, Gazeta Janowska, Sierpień 2006r., s. 2


Do Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim przywiodły ich różne koleje losu. Dla jednych było to szczęście. Inni do dzisiaj przeżywają gorycz odrzucenia. Ale święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok są dla wszystkich szczególne. Prawie przez pół roku urządzaliśmy kaplicę. (…) I to jest ten najważniejszy prezent dla naszych mieszkańców. (…)

Ta sama radość, Super Nowości z 27.12. 1999 r., s. 9


Senator Janina Sagatowska odwiedziła pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej. Za sprawą senator Janiny Sagatowskiej, przebywająca w kraju grupa polskich dzieci z Grodna wystąpiła w janowskim DPS ze świątecznym programem kolęd i pastorałek. (…)

Senatorska wizyta, Super Nowości, 13.01.2000 r.


Placówka jest otwarta na kontakty ze środowiskiem, jak i innymi Domami Pomocy Społecznej. Mieszkańcy powołali do życia zespół „ Echo Jesieni”, który pod kierownictwem p. Edwarda Olecha z powodzeniem przygotowuje i wystawia spektakle teatralne m. in. „Szopkę Polską”, „Pasję wg św. Łukasza”, kolędy i zapamiętane piosenki. Występują dla mieszkańców Domu, na przeglądach i festiwalach organizowanych przez placówki kultury, na wyjazdach do innych domów. Od niedawna ułatwia to własny mikrobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. (…)

Dom Pomocy Społecznej – nasz dom, Gazeta Janowska, Październik 2000 r.


W tym roku przybyło w naszym mieście parę kapliczek. (…) Panu Posłowi Tadeuszowi Pawlusowi dziękujemy za ufundowaną na terenie Domu Pomocy Społecznej kapliczkę Matki Bożej. Przew. Samorządu DPS Kazimierz Bilski.

Nowe kapliczki, Róża w Rodzinie, Wrzesień 2000, nr 4, s. 4. 


Janina Sagatowska, senator z województwa podkarpackiego interweniowała u wojewody lubelskiego w sprawie trudności finansowych Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim (…) Mimo licznych starań dyrektorki, siostry Nadziei Paszkowiak, Dom Pomocy Społecznej nadal boryka się z trudnościami finansowymi. W ubiegłym roku zmodernizowano kuchnię. Dzięki pożyczce na tę inwestycję w wysokości 85 tysięcy złotych przerobiono ją z węglowej na gazową - przypomniała wojewodzie lubelskiemu. (…)

Kto pomoże żyć godnie, Super Nowości, nr 58 z 22.03.2001 r.


Nie sądzę, aby samorząd powiatowy był nas w stanie utrzymać – stwierdza siostra Nadzieja Paszkowiak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim. 

Rząd zapomniał o niepełnosprawnych, Dziennik Wschodni z 3.09. 2002r., s. 9. 


Dom Pomocy Społecznej obchodzi rocznicę pięćdziesięciolecia istnienia i działalności placówki. Z tej okazji odbędą się uroczyste obchody jubileuszu.

Dom jest usytuowany w sześciu jednopiętrowych budynkach na powierzchni ponad 2 hektarów. W ośrodku może zamieszkać 180 osób przewlekle chorych i w podeszłym wieku. 

- Nasz dom jest placówką stacjonarną, czyli stałego pobytu, zapewniającą całodobową opiekę. Świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając miejsce zamieszkania i wyżywienia oraz usługi opiekuńcze i wspomagające. Naczelna zasadą jest okazywanie sobie wzajemnie serca, świadczenie pomocy i wspomaganie chorych – mówi dyrektor Nadzieja Paszkowiak. W domu pracują siostry zakonne. Dla poprawienia kondycji fizyczno-psychicznej mieszkańców DPS dysponuje dobrze wyposażoną salą ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pod fachową opieką fizykoterapeutów chętni mieszkańcy mogą podnieść swoją sprawność psychoruchową. (…)

Złoty jubileusz, Kurier Lubelski z 10.09.2004, nr 213, s. 3


Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim mogą teraz wypoczywać i spacerować przy nowej fontannie. Oprócz wrażeń estetycznych zapewni ona pensjonariuszom chłód podczas upalnych dni. Jej fundatorami są dr Maria Wojda i Wojciech Zezuliński.

Fontanna dla fundatorów, Dziennik Wschodni z, 30.09. 2004r. nr 230, s. 9.


Mieszkańcy DPS biorą aktywny udział we wszystkich imprezach i festynach organizowanych w mieście i promują swój Dom. (…)

Tu każdy ma serce do pracy, Kurier Lubelski z,24.09.2004, nr 225, s. 3


Podopieczni i pracownicy Domu Pomocy Społecznej wystąpili na deskach Janowskiego Ośrodka Kultury z oratorium zatytułowanym „A słowo ciałem się stało”. Jest to drugie przedstawienie zorganizowane przez DPS. (…)

Artyści z DPS, Kurier Lubelski z 21.01.2005r. nr 17, s. 3.


Dom Pomocy Społecznej wraz z całym światem włączył się w dni żałoby przeżywane po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. (…)

Artyści z DPS Janowi Pawłowi II, Kurier Lubelski z 15.04.2005r., nr 87, s. 2.


Ogromnym powodzeniem cieszy się spektakl wystawiany przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zatytułowany „To nie gwoździe Cię przybiły…” według scenariusza Teresy Dudy, a poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. (…) Artystów podziwia szczególnie młodzież janowskich szkół.

Spektakl pasyjny DPS, Kurier Lubelski z 09.04.2005, nr 99, s. 2.


Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Janowie Lubelskim (…) przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży cegiełek. (…) Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na ufundowanie posagu Sługi Bożego Jana Pawła II, który będzie usytuowany na terenie Barka Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim przy u. Wiejskiej 12.

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej, Gazeta Janowska, Październik 2005, s.10


Okazale prezentują się budynki Domu Pomocy Społecznej „Barka” im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. Na ukończeniu są prace polegające na docieplaniu ścian styropianem, tynkowaniu, malowaniu, wymianie pokryć dachowych, instalowaniu wind w pomieszczeniach. W siedmiu budynkach zamieszkuje 180 pensjonariuszy. Teraz wszystkie budynki mają windy. (…)

W kolorach tęczy, Kurier Lubelski, 10-11.11.2005, nr 262, s. 2


Starostwo Powiatowe przeprowadziło konkurs na stanowisko dyrektora „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. (…) Tylko jedna kandydatka spełniała wszystkie wymogi ustawowe dotyczące wykształcenia specjalistycznego i odpowiedniego stażu pracy w pomocy społecznej. Tą osobą jest pani Mariola Surtel, którą też powołano na to stanowisko z dniem 1 sierpnia bieżącego roku. Pani Mariola pełniła obowiązki dyrektora od 1 stycznia, a wcześniej pracowała w DPS-ie na stanowisku szefa kadr.

Życie w „BARCE”, Gazeta Janowska, Sierpień 2006r., s. 2


Jakie inwestycje zależne od starostwa powiatowego udało się zrealizować w tej kadencji? (…)

Ważniejsze prace w „BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim,

• wymiana pokrycia dachowego na budynkach 4,5,6 koszt 180 347,00 zł.,

• remont wszystkich podjazdów i balkonów, koszt 104 724,00 zł.,

• wykonanie instalacji przeciwpożarowej i przyzywowej w budynku hotel, koszt 82 960,30 zł.,

• zamontowano dźwig platformowy dla osób niepełnosprawnych w budynku hotel, koszt 72 834,00 zł.,

• wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 2-3, koszt 90 017,14 zł.,

• ocieplenie i wykonanie elewacji na wszystkich budynkach Domu (8 budynków), koszt 293 620,00 zł.,

• modernizacja parteru budynku nr 7 na pokoje mieszkalne, koszt 133 868,00 zł. (…)

„Wywiad ze Starostą Powiatu Janowskiego Bolesławem Gzikiem”, Gazeta Janowska, Październik –Listopad 2006, s. 2


Dzięki wykonaniu w/w zadań oraz ogromnemu zaangażowaniu i pomocy ze strony: Pana Starosty, Zarządu Powiatu, Pani Skarbnik, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim, Pracowników Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim oraz licznym niewymienionym życzliwym ludziom Dom osiągnął obowiązujący standard zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.05.217.1837) i przez to uzyskał w grudniu 2006 roku zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.

Obecnie „Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim jest jednym z 5 domów na 43 funkcjonujących na terenie Lubelszczyzny, który osiągnął wymagany standard. (…)

„Barka”, Gazeta Janowska, Kwiecień 2007, s. 11.


Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pomocy władz powiatu ostatnio DPS osiągnął standard zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej. Otrzymał przez to zezwolenie na funkcjonowanie na czas nieokreślony. Przystosowanie domów pomocy do wymagań unijnych wymaga wielu zabiegów i nakładów finansowych.

Europejska „Barka”, Kurier Lubelski z 20.04.2007, nr 93, s. 5


„Barka” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim składa serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej NASZ DOM za pomoc w zorganizowaniu wycieczki dla Mieszkańców Domu w dniu 11.10.2007r. do Kazimierza Dolnego i pokrycie kosztów przejazdu autokarem.

Podziękowanie, Gazeta Janowska, Październik-Listopad 2007, s. 6


Wizyty przedświąteczne dzieci i młodzieży ze szkół Powiatu Janowskiego na stałe wpisały się w kalendarz „ BARKA” Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim. (…)

Wolontariusze z wizytą w Domu Pomocy Społecznej „ Barka”, Gazeta Janowska, Kwiecień 2008 r. nr 3 s. 6


Dom Pomocy Społecznej „ Barka” im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim oraz Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „ Nasz Dom” zorganizowały majówkę z prezentacją sztuki „Śladami mistrza i króla” w reżyserii Teresy Dudy.

Po przedstawieni pensjonariusze DPS w Janowie wraz z gośćmi z domów pomocy społecznej z Popkowic, Kraśnika, Ireny, Stalowej Woli i Biłgoraja uczestniczyli we wspólnej zabawie, która trwała do późnych godzin wieczornych. Przygrywała „Olek Orkiestra” z Janowskiego Ośrodka Kultury. (…)

Majówka w „Barce”, Kurier Lubelski, z 06.06.2008 r. nr131 s. 7.


Dziękujemy gospodarzowi wyjątkowej świątyni, dzieła serca i rąk śp. ks. Kazimierza Pińciurka, za niezwykle interesującą opowieść o historii świątyni i miejscowości. Dziękujemy za umożliwienie grillowania i wspólną zabawę w niezwykle urokliwym miejscu w samym środku Lasów Janowskich. (…)

Podziękowanie, Gazeta Janowska, Lipiec 2008r., nr 6, s. 9.


„Gryczaki” dobiegły końca. (…) Bo jak tu nie wspomnieć „zagrody” wystawionej przez Dom Pomocy Społecznej „Barka”, gdzie na gości czekał skromny poczęstunek, ale jaki wyśmienity, kasza z tłuszczem, ziemniak pieczony i zsiadłe mleko. Czy jest coś piękniejszego niż smak z dzieciństwa, serdeczna atmosfera, życzliwość otoczenia, takie spotkania pozostają w pamięci. (…)

To były piękne dni, Gazeta Janowska, Sierpnień 2008r., nr 7, s. 3.


Jest tu wspaniale wyposażona i piękna kaplica – bardzo ważne miejsce – wyznaje radośnie Pani Dyrektor, którą w rozmowie wspomaga Justyna Maciaszek, wicedyrektor. (…)

Janowską „Barkę” trzeba odwiedzić: kto zajrzał tutaj bodaj raz, na pewno wróci, żeby dotknąć klimatu Domu. (…)

Tutaj każdy ma serce dla każdego, Niedziela Sandomierska z 11.02. 2007, nr 6, s. IV-V


Więcej informacji na temat historii i działalności Domu można uzyskać na stronie internetowej www.dpsjanow.strona.pl. O możliwości umieszczenia osób w Domu i informacji udzielają pracownicy działu socjalnego „BARKA” Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Wiejska 12, 23-300 Janów Lubelski, tel/fax (015) 8720-824.

„Barka”, Gazeta Janowska, Kwiecień 2007, s. 11.

 

 


Dodano: 27 stycznia 2008 r.

 

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona internetowa MOSiR

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI