Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 3 stycznia 2009 r.

PODSUMOWANIE ROKU 2008

 

Wywiad z Burmistrzem Janowa Lubelskiego Krzysztofem Kołtysiem dla Gazety Janowskiej

 

Gazeta Janowska - Kończy się 2008 rok. Jaki - według Pana - był on dla gminy?

Krzysztof Kołtyś - Sądzę, że co najmniej dobry. Pod względem inwestycyjnym jest to rok historyczny, gdyż po tylu latach oczekiwania oddaliśmy do użytku piękną pływalnię, której teraz zazdrości nam całe województwo.

 Wykonaliśmy też szereg innych inwestycji, z których tutaj jedynie wspomnę o rewaloryzacji przestrzeni janowskiego gimnazjum. Pozostałe wymienimy w sprawozdaniu z działalności gminy w 2008 roku.

Ogromny sukces odnieśliśmy w konkursach o dofinansowanie inwestycji gminnych z funduszy unijnych. Zdobyliśmy aż 28 milionów zł, co jest najlepszym wynikiem w województwie. Przypomnę, że taką kwotę musielibyśmy zbierać w naszym budżecie inwestycyjnym kilkanaście lat. Bardzo ważnym osiągnięciem tego roku jest pozyskanie 2 inwestorów do naszej podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej.

Otrzymaliśmy kilka istotnych wyróżnień, co jest potwierdzeniem, że naprawdę i obiektywnie należymy do najlepiej zarządzanych gmin w kraju.

GJ - A czy czegoś nie udało się osiągnąć?

K. K. - Tak. Do porażek mogę zaliczyć to, że nie udało się nam doprowadzić do budowy bloków mieszkalnych. Podjęliśmy stosowne działania, ale efektów nie osiągnęliśmy. Będzie to jeden z najważniejszych priorytetów na rok przyszły. Mam nadzieję, że nadchodzący kryzys nie będzie na tyle duży, by zniweczyć nasz wysiłek. Z pewnym opóźnieniem przystępujemy też do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta oraz jego aktualizacji dla gminy. Niewielkim usprawiedliwieniem jest fakt, że przez długi okres czasu nie udało nam się znaleźć pracowni urbanistycznej, która chciałaby się podjąć tego zadania. Z zadań, na które mamy ograniczony wpływ, wymieniłbym przeciąganie prac nad janowską obwodnicą, ale tu nastąpiły pewne kłopoty, związane z obszarami chronionymi „Natura 2000" i trzeba było wykonywać dodatkowe opracowania. Z informacji, uzyskanych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie wynika, iż obwodnica będzie przygotowana do rozpoczęcia w drugiej połowie przyszłego roku. Prawdopodobny termin uruchomienia prac to 2010 rok.

GJ - Jak ocenia Pan poziom pracy Urzędu Miejskiego i poziom współpracy z Radą Miejską?

K. K. - Poziom pracy Urzędu oceniam dobrze, choć widzę pewne mankamenty naszej pracy. Wpływ na to ma kilka czynników. W ostatnich kilku latach przybyło nam wiele pracy, a nie zwiększyła się liczba pracowników. Pracownicy mają prawo czuć się nieraz przemęczeni, a w takim stanie człowiek pracuje mniej wydajnie i nieraz nie wystarcza mu cierpliwości i uprzejmości dla wszystkich. To powód pierwszy. Powód drugi to pewne błędy, niezawinione przez nas, ale z nami utożsamiane(np. błędne dane, które otrzymujemy, służące do określania wymiaru podatków). I powód trzeci, charakterystyczny dla wszystkich organizacji - nikt nie jest doskonały. Staramy się te mankamenty usuwać. Zatrudniamy w urzędzie osoby o naprawdę wysokich kwalifikacjach. Szkolimy naszych urzędników i kładziemy nacisk na kulturę obsługi interesanta. To my jesteśmy dla naszych klientów a nie odwrotnie - tę zasadę staram się wpajać naszym pracownikom jako zasadę nadrzędną. Nasz interesant musi się u nas czuć dobrze. Musi być kompetentnie i kulturalnie obsłużony.

Jeśli zaś chodzi o ocenę współpracy z Radą Miejską, to jest ona bardzo wysoka. Naszą współpracę cechuje koncentracja na celach do osiągnięcia i problemach do rozwiązania. W naszej pracy jesteśmy wolni od jakiejkolwiek polityki i to jest naprawdę wielka wartość tej współpracy. Wielu burmistrzów zazdrości mi takiej atmosfery i współpracy z Radą.

GJ - Jakie wyzwania w nadchodzącym roku uważa Pan za najważniejsze?

K. K. - Najpierw udane rozpoczęcie inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych. Tu czeka nas jeszcze kilka miesięcy, wcale nie łatwej pracy. Następnie wszystko to, co przyczyniać się będzie do rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy. Pozyskanie nowych inwestorów oraz funduszy na uzbrojenie naszej podstrefy ekonomicznej to nasz najwyższy priorytet. Potrzebujemy na to aż 12 milionów zł. Z rozwojem przedsiębiorczości związany jest także nasz projekt turystyczny, dotyczący poprawy atrakcyjności terenów i ośrodków położonych nad naszym zalewem. Nie możemy doczekać się konkursu na dofinansowanie projektów z zakresu turystyki. Termin był już kilkakrotnie przesuwany a najnowszy to wrzesień 2009 roku. Będziemy też starać się znaleźć inwestorów na wszystkie ośrodki nad zalewem. Dziś są one nieatrakcyjne, sezonowe i nie mamy z nich wpływów podatkowych. Wierzymy, że znajdziemy inwestorów, którzy wybudują ciekawe ośrodki i stworzą nowe miejsca pracy. Kolejny priorytet to wspomniane powyżej budownictwo wielorodzinne. Niezmiernie ważne będą prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Priorytetem będzie także nowy sposób promocji Janowa. Będziemy promować naszą gminę w taki sposób, aby to przekładało się na bardziej widoczne korzyści. Oczywiście, oprócz głównych priorytetów, będzie do wykonania szereg innych zadań, wynikających ze specyfiki samorządu gminnego. Będziemy ciągle doskonalić naszą pracę, gdyż tego od nas oczekuje nasza społeczność.

GJ - Jakie są Pańskie oczekiwania na przyszły rok?

K. K. - Oczekuję, że przyszły rok będzie przebiegał w atmosferze efektywnej pracy. Oczekuję dobrej współpracy ze wszystkimi środowiskami i osobami, którym leży na sercu rozwój naszej gminy. Oczekuję również konstruktywnej krytyki. Być może konieczna jest korekta naszych działań. Może pewne problemy można rozwiązywać w inny sposób? Nie uważam, że wszystko wiemy najlepiej. Jestem otwarty na wszelkie sugestie. Wspólnie z moimi współpracownikami przeanalizujemy każdą rozsądną propozycję. Jak wszyscy mieszkańcy naszej gminy, marzę o Janowie pięknym, przyjaznym, zasobnym. Marzy mi się Janów jeszcze bardziej uśmiechnięty, bardziej życzliwy, bardziej tolerancyjny. W gruncie rzeczy jesteśmy wspaniałą społecznością, o czym świadczy chociażby status najbardziej bezpiecznego powiatu. Chciałbym także, abyśmy nasz lokalny patriotyzm wyrażali odważnie w nieukrywanym poczuciu dumy z naszej historii, tradycji, kultury, natury.

GJ - Jakie życzenia chciałby Pan złożyć mieszkańcom naszej gminy?

K. K. - Życzę nam wszystkim prawdziwej ludzkiej solidarności, poczucia bycia potrzebnym, bycia kochanym. Życzę wzajemnego szacunku i życzliwości. Życzę dobrego samopoczucia i zadowolenia z życia wśród nas. Tradycyjnie życzę dużo zdrowia i spełnienia najważniejszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Rozmawiał: Jan Machulak

Foto: (Archiwum UM)


Dodano: 3 stycznia 2009 r.

 

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2009 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI