Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 24 listopada 2008 r.

 

PIERWSZY KROK DO POWROTU

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim od stycznia 2008 roku realizuje projekt „Pierwszy krok do powrotu – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do 8 osób nie pozostających w zatrudnieniu korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zamieszkujących na terenie gminy Janów Lubelski. Osoby dotknięte problemem bezrobocia należą do grup szczególnego ryzyka i pozostawienie ich samym sobie przyczyni się do ich dalszej marginalizacji, co w efekcie może doprowadzić do społecznego wykluczenia.

Dobór grupy docelowej został dokonany na podstawie prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dokumentacji opisującej sytuację materialno - bytową oraz status społeczny i zawodowy potencjalnych beneficjentów. Jednym z kryteriów doboru grupy był ich potencjał własny, jaki może być wykorzystany do powrotu na rynek pracy.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie nieaktywnych zawodowo klientów Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez podniesienie kwalifikacji społecznych i zawodowych. Działania te są realizowane poprzez zawarcie i realizację kontraktów socjalnych.

W ramach kontraktów beneficjentki projektu uczestniczyły w treningu kompetencji i umiejętności społecznych, podczas którego rozwijały takie umiejętności jak empatia, poczucie własnej wartości, umiejętność rozwiązywania konfliktów itp.

 Natomiast w ramach aktywizacji edukacyjnej, w miesiącach sierpień - październik brały udział w szkoleniu „Kucharz Małej Gastronomii”. Szkolenie było prowadzone przez specjalistów z Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, a zajęcia praktyczne odbywały się w janowskich restauracjach. Na zakończenie szkolenia 8 uczestniczek uzyskało Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wraz z zaświadczeniem o ukończeniu kursu, potwierdzające przygotowanie do pracy na stanowisku kucharza oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu „Dobra praktyka higieniczna z elementami HACCP” (tzw. minimum sanitarne).

Uczestniczki dzięki swoim chęciom, a także dużej motywacji podniosły swoje kwalifikacje zawodowe, a także nabyły nowe umiejętności, które pomogą im stać się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy, co z kolei zwiększy ich szansę na podjęcie stałego zatrudnienia.

Tekst: Anna Mazur


Dodano: 24 listopada 2008 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI