Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 16 listopada 2008 r.

DZIEŁO INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

 

W historii ludzkości zaistniał wyrok, w którym przychodzącego Króla, Boga-Człowieka, odtrącono i skazano na śmierć. Od tamtej chwili, codziennie Jezus jest odtrącany i krzyżowany przez osobiste grzechy ludzi i grzechy całych społeczeństw. Pragniemy poprzez Dzieło Intronizacji i nasze codzienne życie oddać hołd Chrystusowi.

Inspiracją do podjęcia tego Dzieła są objawienia św. Marii Małgorzacie Alacoque. Pan Jezus objawił jej Swoje Najświętsze Serce i przekazał obietnice dla wszystkich Jego czcicieli. Podobnej łaski dostąpiła Służebnica Boża Rozalia Celakówna. Urodziła się 1901 r. w Jachówce koło Makowa Podhalańskiego. Od wczesnych lat dziecięcych doświadczała bliskiej obecności Pana Jezusa, Matki Bożej i Świętych. Przez całe życie była przez Nich prowadzona wzrastając na heroicznej drodze świętości. W latach 1937 – 1939, podczas mistycznych przeżyć Pan Jezus przekazał przez Rozalię pragnienie, aby był uroczyście ogłoszony Królem Polski, a przez Polskę, Królem innych narodów i państw.

W 1938 roku, w widzeniu, nieznany Mąż mówił do Rozalii:

„Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli podporządkuje się pod Prawo Boże, pod Prawo Jego Miłości; inaczej, moje dziecko, nie ostoi się. [...] Tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowemu Sercu przez Intronizację, które Go uznają swym Królem i Panem”.

A w 1939 r. sam Pan Jezus mówił do Rozalii:

„[...]Jest jednak ratunek dla Polski, jeżeli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację. [...] To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów, a całkowitym zwrotem do Boga. [...] Sam akt ofiarowania Polski przez Intronizację Mojemu Sercu przyniesie zbawienne korzyści, bo przez to bardzo dużo dusz nawróci się szczerze do Pana Boga, poddając się Jego prawu”.

W objawieniach z 1939 roku nacisk położony jest na intronizację w duszy człowieka, która to Intronizacja ma być podwaliną dla Intronizacji Chrystusa w Ojczyźnie.

Wskazując na Serce, Jezus wskazuje na miłość, dobroć, pokój, miłosierdzie, sprawiedliwość i wszystko dobro, które wypływa z tego Serca, by królowało wśród nas. Tylko ta nazwa oddaje sedno starań o wprowadzenie Królestwa Bożego wśród nas przez miłość.

Rozalia zmarła w opinii świętości w 1944 r.. Metropolita Krakowski - Kard. Franciszek Macharski w 1996 r. otworzył proces beatyfikacyjny świątobliwej Rozalii. Obecnie dokumentacja przekazana jest do Watykanu.
Jeżeli pragniesz, aby On był w Twoim życiu na pierwszym miejscu, dokonaj aktu osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, uczyń Go przewodnikiem twego życia i proś, aby Serce Jezusa przemieniało twoje serce i życie. Bóg pragnie królowania w naszym życiu. Czyż nie modlisz się codziennie mówiąc: „Ojcze nasz [...] przyjdź Królestwo Twoje”.

Królestwo Boże nie jest z tego świata, ale dla tego świata. Przecież tak bardzo pragniemy życia w pokoju, miłości wzajemnej, uczciwości, sprawiedliwości.

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa na cotygodniowej adoracji łączy ludzi z różnych grup, a także tych, którzy do wspólnot religijnych nie należą. Na całodobową adorację zaprasza także władze świeckie, pracowników z różnych instytucji i okolicznych zakładów pracy do wspólnej modlitwy.

Członkowie Wspólnot pragną zachęcić do przebywania i obcowania z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, aby mocą łaski Bożej przemieniały się nasze serca na wzór Serca Jezusa, aby panowała w nich miłość i pokój. Pragną, aby z miłości do Jezusa podjąć walkę z własnym grzechem, żyć z Bogiem i dla Boga, świadczyć o Jego miłości swoim życiem, podejmować ofiary i cierpienia w celu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu za grzechy swoje i bliźnich. Przez wiarę połączoną z nawróceniem i miłość - uznać panowanie Jezusa, wprowadzić Go na tron swojego serca, rodziny, zakładu pracy, środowiska, Ojczyzny, czyli dokonać Intronizacji i uznać Jezusa Królem.

REKOLEKCJE INTRONIZACYJNE

Rekolekcje intronizacyjne w dniach: od 23 do 26 listopada 2008 r. bezpośrednio przygotują Parafian do osobistego wyboru Jezusa Chrystusa na Króla własnych serc, Intronizacji w rodzinach, (o godz. 21:00, gdy zabiją dzwony), a także dokonania aktu Intronizacji w wymiarze społecznym z udziałem władz świeckich i kościelnych naszego środowiska, podczas uroczystej Mszy św. kończącej rekolekcje.


PROGRAM REKOLEKCJI

INTRONIZACJI NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

KRÓLA KRÓLÓW I PANA PANUJĄCYCH

 

Niedziela - 23 listopada 2008

Wprowadzenie w rekolekcje podczas wszystkich niedzielnych Mszy św.

7:00, 12:00, 18:00 - Msza św.

9:00 - Msza św. dla młodzieży

10:30, 15:30 - Msza św. dla dzieci

9:00 - Msza św. w Łążku.

 

Poniedziałek 24 listopada 2008

Osobisty wymiar Intronizacji

6:30, 8:00, 10:00, 18:00 – Msza św.

16:00 - Nabożeństwo i nauka dla dzieci

19:00 - Nabożeństwo i nauka dla młodzieży

16:00 - Msza św. w Łążku.

 

Wtorek 25 listopada 2008

Rodzinny wymiar Intronizacji

6:30, 8:00, 10:00, 18:00 – Msza św.

19:30 - Nabożeństwo i nauka dla młodzieży

15:30 – spowiedź w Łążku

16:00 - Msza św. w Łążku.

Dzień spowiedzi dla wszystkich - od 8:00 do 12:00 i od 14:30 do 19:00.

 

Środa 26 listopada 2008

Społeczny wymiar Intronizacji

6:30, 8:00, 10:00, 18:00 – Msza św.

 

Rekolekcje prowadzą: o. Stanisław Kuczek i o. Jerzy Czapla.


„Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa” spotyka się raz w tygodniu na adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy czwartek od godz. 16:15 do 17:30, wynagradzając Bożemu Sercu za grzechy i modląc się o Intronizację. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa

w parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Janowie Lub.

Tekst: Teresa Duda

 


Dodano: 16 listopada 2008 r.

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI