Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 3 listopada 2008 r.

 

ZASŁUŻENI DLA GMINY JANÓW LUBELSKI

 

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w piątek 31 października, radni jednomyślnie podjęli uchwałę o nadaniu ks. kan. Janowi Sobczakowi, proboszczowi parafii p.w. św. Królowej Jadwigi tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpili Radni Miejscy. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski” otrzymał również Pan Józef Łukasiewicz. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpił Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś, Zastępca Burmistrza Czesław Krzysztoń oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Tomczyk.

Ks. Kanonik Jan Sobczak urodził się 8 sierpnia 1938 roku w Kocudzy, w parafii p.w. św. Jana Nepomucena we Frampolu, w której został ochrzczony.

Po ukończeniu podstawowego, a następnie średniego stopnia edukacji wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 16 maja 1963 roku. Pracował w lubelskich i podlubelskich parafiach, a następnie wyjechał do Afryki, gdzie pracował jako misjonarz w Zambii i RPA. W 1996 roku powrócił z misji do macierzystej diecezji lubelskiej.

W połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaistniała w Janowie potrzeba utworzenia drugiej parafii. Ks. Kan. Jan Sobczak został oddelegowany do naszej sandomierskiej diecezji i powołany na budowniczego i proboszcza nowej parafii.

Z wielkim zaangażowaniem i pasją podjął się tego zadania. Nowa parafia tworzyła się spontanicznie, a nowa wspólnota parafialna integrowała się na placu budowy przy wznoszeniu świątyni.

Ks. Jan wraz z wiernymi od razu przystąpił do wznoszenia kolejnych obiektów sakralnych. Oto niektóre daty z przebiegu budowy:

Kwiecień 1996r. – wznoszenie (demontaż i montaż) kościoła św. Barbary podarowanego parafii przez parafię św. Barbary w Tarnobrzegu,

1 maja 1996r. – procesjonalne przejście od macierzystej parafii św. Jana Chrzciciela i pierwsza Msza Święta w kościele św. Barbary,

28 maja 1996r. – poświęcenie kościoła św. Barbary przez ks. Bpa Wacława Świerzawskiego i ustalenie granic nowej parafii,

6 grudnia 1997r. – poświęcenie dzwonnicy i figury św. Jadwigi Królowej oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy kościół,

20 czerwca 1999r. – konsekracja nowego kościoła p.w. św. Jadwigi Królowej,

8 czerwca 2000r. – poświęcenie wikariatu w domu parafialnym,

19 marca 2002 r. – poświęcenie figury św. Józefa przy domu parafialnym.

Imponujące, a nawet rekordowe tempo budowy było wynikiem osobistego zaangażowania ks. Proboszcza Jana i przykładnej współpracy z wiernymi. Dzięki ich uaktywnieniu, ich czynnej pomocy i wsparciu finansowemu szybko wzbogacało się wyposażenie świątyni. Już na samym początku ks. Jan zamówił do jej wnętrza rzeźby: Jezusa Ukrzyżowanego, św. Jadwigi Królowej i św. Barbary oraz płaskorzeźby: stacje Drogi Krzyżowej i tryptyk o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Splendoru dodają świątyni przepiękne organy, które zostały poświęcone w dniu 1 czerwca 2003r. Pierwszy koncert wykonał mistrz muzyki organowej, Michał Dąbrowski – organista z bazyliki św. Krzyża w Warszawie. Potem ks. Kanonik organizował koncerty innych organmistrzów, które przyciągały wielbicieli muzyki organowej.

Dzięki darczyńcom, których pozyskiwał ks. Jan, parafia otrzymała cztery dzwony (jeden z nich sponsorował ks. proboszcz osobiście), obraz Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Janowskiej, figurkę Matki Bożej Fatimskiej, chrzcielnicę, ambonkę, statuę Ojca Świętego Jana Pawła II na froncie kościoła, obraz św. Ojca Pio i św. Michała Archanioła oraz inne dary.

Działalność nowej parafii ożywiła życie religijne naszego miasta. Widoczna jest współpraca obu parafii, np. w organizowaniu uroczystości Bożego Ciała, Dni Kultury Chrześcijańskiej, Pieszej Pielgrzymki Ziemi Janowskiej na Jasną Górę.

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski” otrzymał również Pan Józef Łukasiewicz, urodzony w Janowie Lubelskim i całkowicie oddany naszej Ziemi Janowskiej.

Pan Józef Łukasiewicz, słynący ze swojej nieugiętej postawy patriotycznej, to przede wszystkim propagator i krzewiciel postaw patriotycznych wśród janowskiej młodzieży, z którą spotyka się od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. W 1980 roku Jego dom i Jego osoba stanowiły wsparcie moralne i merytoryczne dla założycieli „Solidarności” na naszym terenie. W okresie stanu wojennego przyczynił się do rozpowszechnienia pism i literatury drugiego obiegu, sam również pisał artykuły o treści patriotycznej i antykomunistycznej.

Jest wielkim społecznikiem zaangażowanym w życie miasta Janowa Lubelskiego. W końcu latach osiemdziesiątych był organizatorem Komitetów Obywatelskich w naszym regionie, współtwórcą stowarzyszenia „Przymierze” w 2002 r., twórcą Społecznego Komitetu Pomocy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Równem na Wołyniu. Efektem tej działalności było wsparcie udzielone przy odbudowie kościołów na Ukrainie w dekanacie równieńskim.

W roku 1986 Pan Józef Łukasiewicz wraz z ks. Stanisławem Budzyńskim przyczynił się do renowacji kapliczki św. Antoniego na Kruczku, wybudowania w tym miejscu Drogi Krzyżowej obrazującej martyrologię narodu polskiego i postawienia pomnika Żołnierzom AK z oddziału „Ojca Jana” walczącym w Lasach Janowskich w czasie II wojny światowej.

Pan Józef Łukasiewicz jest wielkim promotorem miasta Janowa Lubelskiego i naszego powiatu. Dzięki jego zaangażowaniu powstało wiele wydawnictw i publikacji, między innymi:

1. „Nieobojętni” - miesięcznik Komitetu Obywatelskiego wydawany w latach 1989 –1994 r.

2. „Róża w Rodzinie" - pierwszy numer tego dwumiesięcznika ukazał się 8 września 1992 r. Pismo zawiera kalendarium i kronikę wydarzeń parafialnych, okolicznościowe artykuły nawiązujące do aktualnie przeżywanych świąt liturgicznych, jest też miejsce dla kącika poetyckiego. Drukowane są w nim odcinki pamiętników pisanych w latach okupacji czy na zesłaniu. 

3. „Wołyń bliżej" - kwartalnik Społecznego Komitetu Pomocy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Równem na Wołyniu. Kwartalnik wychodzi regularnie od początku 1994 r. do 2008 r. do 59 wydania.

4. „Janowski Kurier Związkowy", miesięcznik związków zawodowych „Solidarność” wydawany w latach 1995 - 2001,

5. „Janów Lubelski 1640-2000” - książka opisująca historię miasta od momentu powstania do roku wydania 2000 r.

6. „Gazeta Milenijna” to pismo parafii Momoty ukazujące się od 2000 r. co dwa-trzy miesiące. Gazeta jest redagowana przez obecnego proboszcza, ks. Dariusza Sochę, a jej składem komputerowym zajmuje się p. Józef Łukasiewicz.

7. Albumy: „Kalwarie Ziemi Lubelskiej” i ”Drogowskazy wiary. Kapliczki i krzyże Ziemi Janowskiej” wydane w Sandomierzu 2002 r. i 2003 r., których był współautorem,

8. „Janowskie Korzenie”- 11 listopada 2003 r. ukazał się pierwszy numer kwartalnika wydawanego przez Stowarzyszenie PRZYMIERZE. Pismo ma charakter almanachu, w którym zamieszczane są przede wszystkim artykuły o historii, kulturze i tradycji Ziemi Janowskiej. W większości mają one charakter źródłowy. Są ilustrowane archiwalnymi zdjęciami.

9. „Śladami Jezusa. 25 lat Janowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę” wydane w 2007 r. w Janowie Lubelskim.

Pan Józef Łukasiewicz był autorem wielu artykułów w czasopismach lokalnych i regionalnych. Jego mieszkanie to miejsce, w którym powstało wiele cennych inicjatyw społecznych, np.: redakcja kwartalnika „Wołyń Bliżej” czy Fundacji Bractwa „Deus vult”.

W roku 2008 w Lublinie podczas uroczystości poprzedzającej oficjalne otwarcie III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej za swą pracę publicystyczną otrzymał wyróżnienie Memoria Iustorum za budowanie dialogu polsko-ukraińskiego. Wyróżnienie Memoria Iustorum - Pamięć Sprawiedliwych ustanowił w 2006 roku abp Józef Życiński. Są nim honorowani Polacy i Ukraińcy, którzy potrafią wykazać się chrześcijańską postawą wobec tragicznych wydarzeń historii Polski i Ukrainy oraz pracują na rzecz budowy dobrych relacji między oboma narodami.

Red.

 


Dodano: 3 listopada 2008 r.

 

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI