Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 13 października 2008 r.

 

JANÓW WYGRYWA WIELKIE PIENIĄDZE !

 

Trwa świetna passa naszej gminy! W konkursach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Lubelskiego Janów Lubelski wygrał rekordową kwotę 28 milionów złotych dofinansowania do swoich projektów inwestycyjnych. Jest to kwota tak wielka, że nasza gmina musiałaby zbierać pieniądze na te inwestycje 14 lat.

Oprócz dofinansowania do modernizacji Janowskiego Ośrodka Kultury, o którym informowaliśmy wcześniej Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę projektów, które otrzymają dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w kategorii dróg gminnych i w kategorii: gospodarka wodno - ściekowa. W kategorii - drogi gminne - projekt złożony przez gminę Janów Lubelski zdobył ponad 96 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Zajmując 4 miejsce w województwie znalazł się wśród 14 projektów, które uzyskają dofinansowanie. Konkurencja była olbrzymia, gdyż gminy złożyły 255 projektów. 240 projektów nie uzyskało dofinansowania ze względu na zbyt małą ilość pieniędzy do podziału. Wśród tych 240 znalazł się drugi projekt złożony przez gminę, który zdobył 88 punktów i znalazł się na 30 pozycji. W przyszłym roku odbędzie się kolejny konkurs i ten projekt otrzyma jeszcze jedną szansę.

Natomiast dofinansowanie otrzyma modernizacja układu transportowego starego centrum Janowa obejmująca następujące ulice: 3-go Maja, Piłsudskiego(po obu stronach ulicy Zamoyskiego), Poprzeczną, Armii Krajowej, Spadową, Szewską, Kołłątaja i 14-go Czerwca. Początkowo gmina uwzględniała w projekcie także ulicę Prostą oraz ulicę Sienkiewicza. Okazało się to niemożliwe, gdyż są to drogi powiatowe, a konkurs dopuszczał jedynie gminne.

W ramach prac zostanie zmodernizowana sieć drogowa o długości 3 kilometrów. Zostaną wykonane chodniki, a tam gdzie to możliwe, zostaną zasadzone nowe drzewa. Orientacyjny kosztorys wynosi 5 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie 3 miliony złotych. Jest to maksymalne dofinansowanie, jakie mogły uzyskać drogi gminne. Prace powinny rozpocząć się wiosną przyszłego roku – po uzyskaniu wszystkich, stosownych zezwoleń.

Natomiast największy w historii gminy projekt inwestycyjny dotyczy kompleksowej gospodarki wodno - ściekowej. Szacunkowa wartość projektu wynosi blisko 27 milionów złotych (dla porównania: koszt pływalni „Otylia” – 16 milionów zł.). Planowana wartość dofinansowania wynosi aż 22 miliony złotych. Do tego konkursu zostało zgłoszonych z terenu województwa 100 projektów. Dofinansowanie otrzyma jedynie 6 projektów - w tym nasz z największym dofinansowaniem. W ramach projektu zostaną wykonane - sieć wodociągowa wraz z przyłączami o długości 3,330 km w ulicach: Brzozowa, Cicha, Spokojna oraz sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 12,230 km w ulicach: Bohaterów Porytowego Wzgórza, Bocznej Wojska Polskiego, Leśnej, Słowackiego, Łąkowej, Korczaka, Ochotników Węgierskich, Partyzantów, 11-go Listopada, Reymonta, Cichej, Spokojnej, Modrzewiowej, Bukowej, Akacjowej, Dębowej, Jarzębinowej, Sosnowej, Świerkowej, Jodłowej, Kasztanowej. Zostanie dokończona również kanalizacja w Zofiance Górnej.

Projekt inwestycyjny obejmuje również modernizację ujęcia wody oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Modernizacja ujęcia wody przyczyni się między innymi do lepszej pracy pomp głębinowych, co powinno przyczynić się do rozwiązania problemu niedostatecznego ciśnienia wody. Modernizacja oczyszczalni ścieków przyczyni się do bardziej ekonomicznej i ekologicznej pracy naszej oczyszczalni. W ramach tej modernizacji gmina próbuje rozwiązać ogromny problem związany z dużą ilością osadu powstającego w trakcie procesu oczyszczania ścieków. Osad ma być mineralizowany i przeznaczony do wykorzystania rolniczego. Prace dokumentacyjne jeszcze trwają i mają zakończyć się w lutym 2009 roku. Prace inwestycyjne powinny rozpocząć się jesienią przyszłego roku. Wielki sukces, jaki odniosła nasza gmina, jest efektem prac dużego zespołu projektowego powołanego i nadzorowanego przez władze naszej gminy. Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś szczególne podziękowania składa kierownikowi referatu inwestycji - Małgorzacie Jasińskiej oraz pracownikom referatu: Danucie Biały i Bernardowi Zakościelnemu, prezesowi PGKiM Cezaremu Jasińskiemu, kierownikowi ZGK Tomaszowi Pietrasowi. Istotny wkład w przygotowanie projektu ma również wiceburmistrz Czesław Krzysztoń. Tak więc, przez kolejne 2 lata nasza gmina będzie jednym, wielkim placem budowy. To także wielka szansa dla naszych firm na wygranie intratnych kontraktów. Życzymy powodzenia.

RED.

 


Dodano: 13 października 2008 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2008 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI