Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 2 października 2008 r.

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Lubelska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła dwa konkursy na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 Osi Priorytetowej I – Przedsiębiorczość i Innowacje Działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki.
W ramach Działania 1.5 dofinansowaniu podlegają  następujące projekty:
• Projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym oraz projekty dotyczące rozbudowy istniejących produktów turystycznych.
• Budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, z wyłączeniem obiektów agroturystycznych i pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez rolników w gospodarstwach rolnych.
• Inwestycje w poprawę bazy noclegowo gastronomicznej poprzez przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych.
• Budowa i przebudowa obiektów i infrastruktury uzdrowiskowej.
• Budowa i przebudowa obiektów gastronomicznych.
• Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. stacje narciarskie, pola golfowe, trasy turystyczne, aquaparki).
O dofinansowanie projektów z Działania 1.5 mogą ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów składanych w ramach konkursu wynosi: dla mikro i małych przedsiębiorstw 70%, dla średnich przedsiębiorstw 60%, dla dużych przedsiębiorstw 50% kosztów kwalifikowanych.
W ramach Działania 1.2 dofinansowane mogą zostać projekty:
• Wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa,
• Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem,
• Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług,
• Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego),
O dofinansowanie projektów z Działania 1.2 mogą ubiegać się następujące podmioty: mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
Maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektów składanych w ramach konkursu wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych.
Szczegółowa informacja o zasadach ubiegania się o dofinansowanie, w tym Uszczegółowienie RPO WL 2007-2013, formularz wniosku, Wytyczne dla Wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie www.lawp.lubelskie.pl lub w Oddziale Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 52, tel. 872 52 52 lub 871 75 36.
Termin składania wniosków w obu konkursach: od 30 września 2008r do 13 listopada 2008r.
Grażyna Łysiak
Dyrektor Regionalny
Lubelska Fundacja Rozwoju

Dodano: 2 października 2008 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI