Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 19 czerwca 2008 r.

 

OFERTA INWESTYCYJNA W ZAKRESIE
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO

 

Szanowni Państwo!

Miasto nasze - Janów Lubelski, od wielu lat systematycznie wdraża strategie rozwoju przedsiębiorczości i turystyki. W swych działaniach kładzie nacisk na zaspakajanie potrzeb swoich obywateli i stara się je skutecznie realizować. Od wielu lat Janów Lubelski jest liderem w pozyskiwaniu środków z UE. W 2006 r. Wg Urzędu Statystycznego posiada jeden z największych potencjałów rozwoju gospodarczego w województwie lubelskim. Pojawiły się jednak w naszym mieście problemy lokalowe dla naszych mieszańców i w związku z tym pragniemy zwrócić się do państwa z propozycją współpracy przedstawiając ofertę inwestycyjną w zakresie budownictwa wielorodzinnego.

Zapytają Państwo

dlaczego mamy inwestować w budowę mieszkań w Janowie Lubelskim?

  • Ostatnie mieszkania w budownictwie wielorodzinnym powstały tutaj w 1999r.

  • Ceny mieszkań na rynku wtórnym kształtują się powyżej 3 tys. za 1m², a obrót jest duży

  • Miasto wydało na ten teren aktualną decyzję o warunkach zagospodarowania

  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dopuszcza w parterze budynku funkcje usługowe

  • Teren inwestycji to atrakcyjne miejsce z pełnym uzbrojeniem

  • Janów Lubelski to dynamicznie rozwijająca się miejscowość.

Jeszcze raz pragniemy zapewnić, że sprawę tę będziemy traktować priorytetowo i udzielimy wszelkiej możliwej pomocy potencjalnym inwestorom. Osobą oddelegowaną do współpracy w tym zakresie będzie Pan Jerzy Bielecki.

tel. kontakt 015 8724320.503 19 40 10.

Zapraszamy do współpracy

Burmistrz Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś


ATUTY Janowa Lubelskiego - Informacje dodatkowe

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim wydał decyzje o warunkach zabudowy zagospodarowania dla inwestycji obejmującej zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną na obszarze ok. 2,5 ha. Decyzję wraz z załącznikami dołączamy do pisma. Położone grunty znajdują się w atrakcyjnym miejscu w niedalekiej odległości od szpitala powiatowego, Kościoła, szkół, przedszkoli, nowej krytej pływalni, parku Misztalec, różnego rodzaju urzędów. Teren jest w pełni uzbrojony, co opisuje decyzja o warunkach zabudowy. W otoczeniu planowanej inwestycji brakuje sklepów i punktów usługowych, a otaczają go trzy osiedla domków jednorodzinnych i osiedle bloków szpitalnych.

Statystyka

Na terenie Janowa Lubelskiego działa jedna spółdzielnia mieszkaniowa licząca 841 mieszkań w 28 blokach. Ostatni budynek wielorodzinny powstał w Janowie Lubelskim 1999 r. Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie z publikacji ,,Gospodarka Mieszkaniowa w woj. lubelskim w latach 1998-2005”. na dzień 31.12.2005 r. w Janowie Lubelskim brak jest mieszkań niezamieszkanych w budownictwie wielorodzinnym. W latach 1998-2005 oddano do użytku 15 mieszań spółdzielczych, a sprzedano w tym okresie 258 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. 

Młody i duży potencjał ludzki

Statystyki plasują Janów Lubelski w grupie miast młodych demograficznie i aktywnych zawodowo. Ponad 63% mieszkańców gminy to ludność w wieku produkcyjnym, zaś liczba osób młodych, którzy wkrótce w ten wiek wkroczą, znacznie przewyższa liczbę osób kończących okres aktywności zawodowej. Młodzi ludzie są dobrze wykształceni i dość mobilni. Dominują osoby z wykształceniem średnim, w tym technicznym z zakresu obróbki drewna i mechanicznym. Miasto plasuje się w czołówce wojewódzkiej, jeśli chodzi o liczbę osób posiadających wykształcenie wyższe.

Zasób kapitału ludzkiego to nie tylko osoby zamieszkujące gminę Janów Lubelski. Centralne położenie Janowa Lubelskiego sprawia, że w promieniu 35 km w koło naszego miasta zamieszkuje ok. 200 tys. potencjalnych klientów czy pracowników nowo powstających zakładów pracy. Należy do nich zaliczyć także osoby mieszkające w takich ośrodkach jak Kraśnik (37 tys.), Biłgoraj (26 tys.) czy Stalowa Wola (70tys.).

Korzystne położenie

Janów Lubelski usytuowany jest we wschodniej Polsce, w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego w powiecie janowskim. Miasto jest ważnym węzłem komunikacyjnym, leżącym na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 74 wiodącej z zachodu do granic Polski - z Ukrainą w Zosinie (130 km) i Hrebennem (120 km), oraz drogi nr 19, która w przyszłości ma stać się drogą ekspresową stanowiącą główny szlak komunikacyjny wschodniej Polski (północ-południe), a w ramach Europy łączyć St. Petersburg z Budapesztem. Miasto i gmina położone są malowniczo pomiędzy rozległymi przestrzeniami Lasów Janowskich i wzniesieniami Roztocza. Położenie miasta na granicy dwóch regionów fizjograficznych decyduje o atrakcyjności krajobrazowej tego terenu, o różnorodności szaty roślinnej i bogactwie świata zwierząt. Łagodne wzgórza Wyżyny Lubelskiej z nakładającym się na nie pasmem Roztocza Zachodniego zbudowane są na podłożu wapiennym. Na skutek zjawisk erozyjnych w części roztoczańskiej wykształciła się sieć malowniczych jarów i wąwozów z zachowanymi fragmentami naturalnych lasów.

Gmina Janów Lubelski zajmuje ogółem powierzchnię 17 824 ha. Na obszarze tym zamieszkuje 16 714 mieszkańców, w tym 4342 osób to ludność na terenach wiejskich. Janów Lubelski charakteryzuje się niewielkim dodatnim przyrostem naturalnym. Bilans migracji jest dla miasta dodatni.

Kierunki rozwoju

Gmina Janów Lubelski stawia na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości (MŚP) oraz turystyki. Te dwa kierunki rozwoju są zgodne z planami strategicznymi gminy i wynikają z uwarunkowań surowcowych oraz położenia Janowa Lubelskiego.

Rozwój przedsiębiorczości.

Potencjał rozwojowy sektora małej i średniej przedsiębiorczości w gminie jest duży i ciągle rośnie. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscem lokalizacji firm przemysłowych, w szczególności firm produkcyjnych jest obszar położony na północnych obrzeżach miasta zwany „Janowską Strefą Inwestycyjną”. W chwili obecnej Gmina może zaoferować 100 ha terenów inwestycyjnych. Rozległość dostępnych terenów inwestycyjnych sprawia, że Janowska Strefa Inwestycyjna jest bardzo dobrym miejscem do rozwoju także dużej przedsiębiorczości, co potwierdza np. lokalizacja tutaj zakładów: Caterpillar Poland Sp. z o.o. - firma z kapitałem międzynarodowym, największy światowy producent sprzętu budowlanego, górniczego, silników wysokoprężnych, Motivo International - reprezentująca kapitał włoski, Komas Oy kapitał fiński z branży maszyn budowlanych.

W ramach terenów Janowskiej Strefy Inwestycyjnej październiku 2007 r. utworzono blisko 18 hektarową Podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie na terenach tych powstają pierwsze inwestycje firma JANEX rozpoczyna projekt wartą 35 mln zł., w trakcie rozmów z Tarnobrzeską SSE jest kolejnych dwóch poważnych inwestorów. Docelowo na terenie SSE ma powstać ok. 300 nowych miejsc pracy.

Turystyka

Janów Lubelski leży na przedpolu Lasów Janowskich i Roztocza. Cechą charakterystyczną gminy jest to, iż ponad 60% jej powierzchni pokrywają lasy. Bogactwo walorów przyrodniczych i krajobrazowych sprawiają, że turystyka jest naturalnym kierunkiem rozwoju gminy. Tereny pod rozwój turystyki zlokalizowane są nad Zalewem Janowskim – akwenie wodnym o powierzchni 30 ha, posiadającym własne plaże i kąpieliska. Gmina przygotowała dwie koncepcje zagospodarowania zalewu: koncepcję zagospodarowania położonej na zalewie wyspy oraz terenów wokół zbiornika pod Park Rekreacji.

Walory turystyczno - przyrodnicze

Janów Lubelski położony jest na granicy Roztocza i Lasów Janowskich. O atrakcyjności tego obszaru świadczy istnienie tutaj Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, Leśnego Kompleksu Promocyjnego oraz 6 rezerwatów przyrody. Gmina jest bardzo dobrze rozwinięta turystycznie – posiada około 900 miejsc noclegowych, w tym 1/3 to miejsca całoroczne, nie brak też kwater agroturystycznych. Jedną z głównych atrakcji jest Zalew Janowski, nowo zmodernizowany zbiornik wodny z kąpieliskiem i własnymi plażami. W pobliżu miasta znajdują się znane w kraju ośrodki plastyki obrzędowej oraz tradycyjnego rzemiosła ludowego (garncarstwo).

 


Dodano: 19 czerwca 2008 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI