Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 23 maja 2008 r.

 

CENY W GÓRĘ, A JAKOŚĆ?

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie Lubelskim ogłaszają wysokość opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w związku z wejściem w życie taryf opłat w rozumieniu art. 24 ust. 9 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późn. zm.).

Stawki odpłatności taryfowej będą obowiązywać od 1 czerwca 2008 r. do 31.05.2009 r. w wysokości:

1. Zaopatrzenie w wodę:

Cena wody dostarczanej z komunalnych urządzeń wodociągowych dla wszystkich odbiorców - 2,15 zł/m3 + 7% VAT

Stawki opłat abonamentowych:

- odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie
zużytej- 1,55 zł/m-c + 7% VAT

- odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - 4,70 zł/m-c + 7% VAT

- odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego - 6,07 zł/m-c + 7% VAT

 

2. Odprowadzanie ścieków:

Grupa I

Gospodarstwa domowe - 3,12 zł/m3 + 7% VAT

Grupa II

Przedsiębiorstwa handlowe, usługowe sklepy, instytucje, szpitale, apteki, szkoły przedszkola, internaty, restauracje, bary - 4,39 zł/m3 + 7% VAT

kawiarnie i ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi o ładunku BZT5 do 350 mg O2/litr

Grupa III

Zakłady przemysłowo-produkcyjne przetwórstwa mięsnego i spożywczego itp. - 7,73 zł/m3 + 7% VAT

 

 


Dodano: 23 maja 2008 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI