Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 21 maja 2008 r.

 

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza na sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się dnia 26 maja 2008 r. o godz. 9:00 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

2) sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. III,

3) skargi Wojewody Lubelskiego do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Lublinie na Uchwałę Nr XVIII/108/08 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego,

4) zmian w budżecie gminy na 2008 rok,

5) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostek kultury za 2007 rok,

6) aplikowania Gminy Janów Lubelski o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pod nazwą „Polsko – Norweska fabryka filmowej i fotograficznej inspiracji twórczej” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Janów Lubelski na rok 2009,

7) skargi Wojewody Lubelskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na uchwałę Nr XVIII/114/08 z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

8) warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego,

9) przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


Dodano: 21 maja 2008 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI