Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 19 maja 2008 r.

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim, prowadzony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” informuje, iż od kwietnia 2008 roku rozpoczął kolejną edycję swojej działalności. W 2008 roku Klub finansuje swoją działalność z dotacji Burmistrza Janowa Lubelskiego oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem uczestnictwem w KIS, Zarząd stowarzyszenia podjął decyzję o zwiększeniu grupy osób objętych pomocą, z planowanych 20 do 26 osób.

W ramach działalności Klubu prowadzone są zajęcia grupowe (raz w tygodniu - w czwartek) z terapeutą i psychologiem oraz organizowane są pod kierunkiem pedagoga (raz w tygodniu - w poniedziałek) spotkania grup samopomocowych. W czasie zajęć Klubowicze mogą ponadto skorzystać z porad prawnika. W kolejnych miesiącach będą zorganizowane zajęcia z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Janowie Lubelskim. Dla uczestników Klubu będą przygotowywane oferty szkoleń zawodowych oraz będzie prowadzone poradnictwo z zakresu informacji zawodowej. Ponadto każdy Klubowicz będzie mógł skorzystać z bezpłatnego dostępu do Internetu. Klub, dla osób uczestniczących w zajęciach lub korzystających z indywidualnych porad, zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice uczęszczają do Klubu. Opieka jest sprawowana przez Świetlicę Środowiskową “Stokrotka”, prowadzoną także przez Stowarzyszenie Humanus. Ponadto dzieci Klubowiczów wraz z dziećmi ze świetlicy będą mogły wyjechać w sierpniu na kolonie letnie do Krasnobrodu.

W czasie wakacji Klub planuje także zorganizować dwudniowy wyjazd integracyjno-edukacyjny do ośrodka szkoleniowego w Motyczu Leśnym, prowadzonego przez Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina. Celem wyjazdu jest sprzyjanie szybszej integracji grupy, lepsze poznanie się uczestników i umacnianie relacji między nimi, co może w przyszłości zaowocować - a to jest planem organizacji - utworzeniem spółdzielni socjalnej przez członków Klubu Integracji Społecznej. Dostarczy on też uczestnikom niezapomnianych wrażeń gdyż, ze względu na specyfikę tej grupy może to być jeden z niewielu, a wręcz jedyny wyjazd poza dom rodzinny w celach szkoleniowo-rekreacyjnych. W czasie pobytu w Motyczu Leśnym planowane są zajęcia z ekonomii społecznej, spotkanie z założycielami spółdzielni socjalnej "Peron3" oraz spotkanie z grupami samopomocowymi, funkcjonującymi przy Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Dla Klubowiczów została uruchomiona także specjalna infolinia, dzięki której będą mogli utrzymywać bezpośredni kontakt z pracownikami Stowarzyszenia i uzyskać ich pomoc w nagłych wypadkach. Osoby, które ukończą cykl szkoleń prowadzonych w ramach KIS-u będą miały możliwość podjęcia pracy zarobkowej w ramach subsydiowanych form zatrudnienia, bądź prac społecznie użytecznych. Dzięki współpracy stowarzyszenia ze Związkiem Stowarzyszeń, Lubelskim Bankiem Żywności z Lublina uczestnicy Klubu są objęci też pomocą żywnościową.

W Klubie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Janowie Lubelskim, zamieszkujące na terenie Gminy Janów Lubelski.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Integracji Społecznej zapraszamy do siedziby Klubu, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 od poniedziałku do piątku, w godzinach 12 - 18 w celu wypełnienia ankiety rekrutacyjnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu:

(015) 814-22-51, 698-766-404

Zarząd JSNP Humanus

 


Dodano: 19 maja 2008 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI