Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 4 kwietnia 2008 r.

 

PRZYTULNE WIĘZIENIE

Więzienie w Janowie Lubelskim (rok 1964)

Foto: Leszek Kącki (archiwum UM)

Stare Więzienie, w którym mieści się Muzeum Regionalne, jest jednym z nielicznych zabytków rejestrowych w Janowie Lubelskim. Jest budynkiem, który od prawie dwóch wieków wpisał się w architekturę krajobrazu naszego miasta. Powstał w latach 1825-1827 w ramach realizacji planu Nowego Miasta, według projektu budowniczego Wacława Ritschela. W okresie istnienia Królestwa Polskiego janowskie wiezienie carskie było drugim po więzieniu w Łomży najcięższym zakładem, przeznaczonym dla politycznych więźniów. Wzniesione zostało kosztem Ordynacji Zamojskiej, a następnie w dwudziestoleciu międzywojennym przekazane Ministerstwu Sprawiedliwości i Więziennictwa przez ordynata Maurycego Zamoyskiego.

Niewykorzystanie tak cennego obiektu zabytkowego, jednego z nielicznych rejestrowych zabytków Janowa Lubelskiego, a jedynego zachowanego zabytkowego obiektu powięziennego na terenie województwa lubelskiego powoduje, że zaprzepaszczany jest tkwiący w nim potencjał kulturowy i turystyczny regionu. Dlatego też samorząd gminy uznał rewitalizację Starego Więzienia za jeden z głównych elementów profilowania marki turystycznej Janowa Lubelskiego i wprowadził to zadanie do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji, planując pozyskanie finansowego wsparcia z różnych zewnętrznych źródeł.

W 2007 roku dzięki dotacji w wysokości 329 820,64 zł, uzyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe" wykonane zostały doraźne zabezpieczenia dachu i obróbki blacharskie, montaż i malowanie krat, lokalne naprawy tynków zewnętrznych oraz wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej. Odtworzone zostały również oryginalne otwory okienne i drzwiowe. Własnym staraniem Gmina Janów Lubelski opracowała kompletną dokumentację techniczną prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych. Wykonała także bezinwazyjną metodą osuszenie i izolację przeciwwilgociową fundamentów i ścian. Prace te zamknęły się kwotą 171 260,40 zł.

Wykonane prace są jednak niewystarczające dla przywrócenia i wyeksponowania unikalnej wartości historycznej i architektonicznej Starego Więzienia.

Remont budynku jest rozciągnięty w czasie. Prowadzony będzie dwoma etapami. W 2008 r. w ramach kontynuacji I etapu rewitalizacji planowane są do przeprowadzenia kolejne prace, mające na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego dwóch skrzydeł zajmowanych przez Muzeum Regionalne. Planowane jest wzmocnienie stropów i ścian, wykonanie instalacji, co, wodno-kanalizacyjnej, węzła sanitarnego, instalacji elektrycznej (w tym oświetlenia, nagłośnienia i sieci informatycznej), wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń ekspozycyjnych i magazynowych janowskiego Muzeum, wykonanie podłóg, tynków wewnętrznych, malowanie. Zaplanowany jest również remont zabytkowej klatki schodowej i dawnej kaplicy więziennej, a przede wszystkim wymiana pokrycia dachowego.

Jednym z zaleceń Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu przywrócenia walorów architektonicznych budynku, planowana jest w tym roku rozbiórka dwóch szybów wind towarowych dobudowanych w latach 70 XX wieku, zadaszenie wejścia głównego (nad drzwiami odtworzonymi od strony ulicy Ogrodowej), remont muru i bramy na dziedziniec spacerowy, tzw. spacerniak.

Przeprowadzenie tych prac będzie możliwe w momencie pozyskania dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programów Operacyjnych: „Dziedzictwo kulturowe", i „Rozwój infrastruktury kultury i szkół artystycznych”, o co zabiega w tym roku również Gmina Janów Lubelski.

Zakończenie I etapu remontu budynku Muzeum Regionalnego, którego pierwotne przeznaczenie określa zewnętrzna bryła budowli: okratowane okna, szarzyzna elewacji, ponury dziedziniec, pozwoli na zwiększenie zbiorów, wyeksponowanie posiadanych przez janowskie muzeum muzealiów i rozwój kolekcji muzealnych, poprawę stanu ich przechowywania i zabezpieczenia. W konsekwencji zwiększy to ofertę wystawienniczą i edukacyjną janowskiego Muzeum.

 

Tekst: Barbara Nazarewicz


Dodano: 4 kwietnia 2008 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI