Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 12 marca 2008 r.

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim odbędzie się dnia 18 marca 2008 r. o godz. 9:00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • uchwalenia budżetu na rok 2008,

 • sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. III,

 • sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. III,

 • sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

 • nabycia nieruchomości gruntowych,

 • użyczenia nieruchomości,

 • wydzierżawienia nieruchomości gruntowej,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Janów Lubelski regulaminu utrzymania czystości i porządku,

 • programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na terenie Gminy Janów Lubelski,

 • aplikowania Gminy Janów Lubelski o środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. „Transgraniczna szkoła komunikacji społecznej w Janowie Lubelskim” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych środków finansowych w budżetach Gminy Janów Lubelski na lata 2009 – 2010,

 • wstąpienia Gminy Janów Lubelski do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze”,

 • określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania,

 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu do ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie będących nauczycielami pracowników gminnych oświatowych jednostek organizacyjnych,

 • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,

 • nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Janów Lubelski”.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


Dodano: 12 marca 2008 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI