Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 29 stycznia 2008 r.

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO GMINY JANÓW LUBELSKI na lata 2008 - 2015

 

W trakcie posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2008 roku podjęto jednogłośnie uchwałę o przyjęciu „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Janów Lubelski”. Jest to najważniejszy dokument planistyczny dla Janowa Lubelskiego na najbliższe na lata 2008-2015. Po uzyskaniu akceptacji przez Urząd Marszałkowski stanowić będzie wymagany załącznik do projektów finansowanych ze środków unijnych, o jakie ubiegać się będzie gmina. Dość obszerny materiał zawiera następujące części:

 1. Metodologia

 2. System konsultacji społecznych

 3. Diagnoza aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Janowa Lubelskiego

 4. Misja, wizja, cele strategiczne 

 5. Rezultaty i wskaźniki

 6. Plan Operacyjny

 7. System zarządzania, monitoringu i ewaluacji strategii

 8. Zgodność SRL ze strategicznymi dokumentami na poziomie regionalnym i krajowym

 9. Wieloletni Plan Inwestycyjny.

Beata Staszewska - prezentuje strategię rozwoju

Jednym z kluczowych elementów strategii są cele strategiczne oraz misja i wizja rozwoju miejscowości, które przedstawiamy Państwu poniżej.

 

Cele strategiczne

 1. Dynamiczny rozwój infrastruktury.

 2. Dynamiczny rozwój gospodarczy.

 3. Dynamiczny rozwój potencjału ludzkiego.

 4. Funkcjonalne kształtowanie przestrzeni z zachowaniem warunków koniecznych ochrony środowiska naturalnego.

 5. Wysoka sprawność administracyjno-finansowa samorządu Janowa Lubelskiego.

 

Misja Gminy Janów Lubelski

Gmina Janów Lubelski to atrakcyjne miejsce do zamieszkania, pracy, wypoczynku i inwestowania, piękne i czyste miasto oraz miejscowości wiejskie z bogatą ofertą rekreacyjno-sportową, turystyczną oraz kulturalną.

 

Wizja Gminy Janów Lubelski

Janów Lubelski i miejscowości wiejskie posiadają bardzo dobre warunki komunikacyjne w zakresie jakości istniejących dróg, ciągów komunikacyjnych pieszych oraz parkingów. Tereny inwestycyjne gospodarcze i turystyczne są uzbrojone i gotowe do zainwestowania, powstaje wiele nowych podmiotów gospodarczych zapewniających miejsca pracy. Nad Zalewem powstaje atrakcyjny dla turystów i mieszkańców Park Rekreacji z bogatą ofertą rekreacyjną oraz powiększonym kąpieliskiem i plażą. Janów i okoliczne wsie odwiedzają licznie turyści, którzy są w pełni usatysfakcjonowani z pobytu, wielu z nich korzysta aktywnie z kontaktu z przyrodą Lasów Janowskich.

Poprawie ulega infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna oraz oświetleniowa na osiedlach i na terenach wiejskich. Gmina posiada nowocześnie działające obiekty: ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków i zakład utylizacji odpadów. Dzieci i młodzież mają zapewnione dobre warunki do nauki w zmodernizowanych obiektach oświatowych. Wzrasta poziom wykształcenia i kwalifikacji oraz świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Obiekty: Janowski Ośrodek Kultury i Muzeum Regionalnego są odnowione i funkcjonalnie zagospodarowane, tworząc miejsca dla organizacji wartościowych przedsięwzięć kulturalnych. W Gminie odbywa się wiele wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych o znaczeniu regionalnym i krajowym. Mieszkańcy i goście mogą korzystać z terenów rekreacyjnych, położonych w centrum miasta, takich jak: Pak Miejski, Misztalec czy Dolina Rzeki Białej, dzieci zaś z licznych placów zabaw. Gmina posiada wysokiej klasy obiekty sportowe: pływalnie, zespoły boisk, stadion.

Centrum miasta z pięknie zrewaloryzowaną przestrzenią Rynku Starego i Nowego Miasta stanowi doskonałe miejsce dla lokalizacji nowych lokali usługowych typu: kawiarnie, restauracje, usługi turystyczne. Janów jest zielony, czysty i posiada doskonale odtworzony charakter miejscowości przedwojennej z wieloma kamienicami w starym stylu.

Janów stanowi doskonałe miejsce do zamieszkania, dlatego też powstaje tu wiele nowych budynków typu wielorodzinnego i domów indywidualnych. Cały obszar gminy pokryty jest sieciami telefonii tradycyjnej i komórkowej, wszędzie możliwy jest dostęp do Internetu.

Ludzie mieszkający tu szanują i kultywują tradycje historyczne, jednocześnie są otwarci wobec nowoczesnych technologii, zmian w świecie i gości odwiedzających licznie miejscowość. Aktywni społecznie i gospodarczo są mieszkańcy w okolicznych wioskach, gdzie realizowanych jest wiele projektów w ramach programów odnowy wsi w celu zachowania ich specyficznego regionalnego charakteru i kulturalnego dziedzictwa, intensywnie rozwija się agroturystyka.

Współpraca instytucji i podmiotów oraz chęć współdziałania mieszkańców skutkuje wspólnymi projektami oraz przedsięwzięciami i umożliwia dalszy intensywny rozwój gminy.

Strategia oprócz zarysowanych powyżej ogólnych założeń programowych zawiera konkretne przedsięwzięcia, zadania realizacyjne wraz ze wskaźnikami koniecznymi do monitowania i kontroli rezultatów podejmowanych działań.

Przy opracowaniu strategii szeroko konsultowanej i uzgadnianej społecznie pracował zespół ludzi, którym chcę serdecznie podziękować za zainteresowanie, poświecenie swego czasu i włożony wkład pracy.

Osoby zainteresowane strategią informujemy, że pełny zakres materiału jest dostępny w Referacie Promocji i Rozwoju oraz tutaj:

Strategia Rozwoju Lokalnego
Gminy Janów Lubelski
2008 - 2015”

 

Oprac.: Beata Staszewska - Koordynator opracowania

 


Dodano: 29 stycznia 2008 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI