Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 28 stycznia 2008 r.

 

O GOSPODARCE ODPADAMI PRAWIE WSZYSTKO.

 

Szum medialny o gospodarce odpadami, tak zwanej śmieciowej, w warunkach naszej gminy przedstawia się zgoła inaczej! Ukazujące się artykuły w prasie jak i informacje podawane w radiu czy telewizji, a zwłaszcza jeśli idzie o ceny, również niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. Usłyszane informacje o 5-ciokrotnym wzroście ceny za śmieci należy rozumieć w następujący sposób. Otóż dotychczasowa opłata, to znaczy do 31 grudnia 2007 roku, za jedną tonę składowanych odpadów w niecce na Składowisku Odpadów wynosiła 15,71 zł za jedną tonę. Natomiast od 1-go stycznia bieżącego roku ta opłata wynosi 75zł za tonę składowanych odpadów. I tu rzeczywiście wzrost jest prawie pięciokrotny, bo 4,77 razy. Ale tak naprawdę to ta różnica nie przenosi się bezpośrednio na opłaty, jakie będziemy ponosić za oddawane odpady (śmieci) w 2008 roku jak i latach następnych. Przy czym ta opłata jest zmienna i zależna od rodzaju odpadu. Mówimy tu najczęściej o oddawanych odpadach w grupie 20.03.01 tak zwanych nie segregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych. Nie było nic prostszego jak do końca grudniowej ceny to jest 114,05 zł za jedną tonę składowanych odpadów, bo takie pieniądze płaciliśmy za oddawane odpady, dodać różnicę do 75zł za tonę, czyli 59,29 zł, aby przyjmować te odpady w cenie 173,34zł/za tonę. Władze Gminy Janów Lubelski postanowiły, aby nie przenosić w całości tej podwyżki na społeczeństwo - mieszkańców gminy Janów Lub i Modliborzyc i zobowiązały Zakład Gospodarki Komunalnej do wnikliwej analizy kosztów składowania nie segregowanych zmieszanych odpadów komunalnych i przedstawienia optymalnej ceny. W wyniku tego wyliczono, że ekonomicznie uzasadniona cena składowanych wyżej wymienionych odpadów wynosić będzie 162 zł za tonę. Jest to cena brutto, co w przeliczeniu na jeden pojemnik 110 litrów stanowić będzie 10,70 zł. A więc wzrost ceny nastąpi o 1,70 zł na jeden pojemnik. Ponadto należy dodać, że „gospodarka śmieciowa” została uregulowana Uchwałą Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim Nr XVII/107/08 z dnia 25.01.2008 roku, która określa w swoim załączniku górne stawki za usługi w zakresie składowania odpadów, jak również określa górną granicę za jeden pojemnik 110 l. oddawanych odpadów.

Należy rozumieć, że podnoszone stawki przez ustawodawcę za tak zwane korzystanie ze środowiska wymuszać będzie na Samorządach terytorialnych rozwiązania związane z segregacją i utylizacją odpadów. Ponadto ważną informacją jest to, że za segregowane odpady, np. szkło kolorowe, białe, tworzywa sztuczne, papier itd. oddawane na składowisko nie będzie obciążany ich wytwórca, a więc nie będziemy za to płacić. Także ZGK nie będzie odprowadzał stosownych kwot do Urzędu Wojewódzkiego.

Te sprawy zostaną uregulowane stosownymi Zarządzeniami Burmistrza Janowa Lubelskiego.

Zmieniające się przepisy w zakresie ochrony środowiska nakładają również na nas szereg obowiązków. Między innymi od mają zabronione będzie dostarczanie śmieci na Składowisko Odpadów podmiotom nie posiadającym stosownych zezwoleń, co oznacza, że nie będziemy mogli samodzielnie dowozić odpadów na składowisko. W związku z tym zwracamy się do państwa o zawieranie umów z PGKiM na odbiór odpadów. Wystarczy skorzystać z telefonu 0-15 872 12 82 i rozwiązać jakże istotny problem śmieciowy!

 

Tekst: mgr inż. Tomasz Pietras - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

 


Dodano: 28 stycznia 2008 r.


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI