Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 15 stycznia 2008 r.

 

UWAGA KONTROLA POSESJI!

Na podstawie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. w październiku i listopadzie 2007 r., została przeprowadzona kontrola posesji w miejscowościach Biała Pierwsza i Biała Druga. Celem kontroli było sprawdzenie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. Wyniki nie napawają optymizmem, ponieważ ze 199 skontrolowanych posesji; umowy na odbiór odpadów posiadały 32 gospodarstwa domowe, 5 gospodarstw domowych przedstawiło rachunki za oddanie odpadów na składowisko. Wynika z tego, że pozostałe 162 gospodarstwa nie wytwarzają odpadów - cud?

Jeszcze gorzej rzecz się ma, jeśli chodzi o nieczystości płynne. Umowy na odbiór tychże sporządzono tylko z 5 gospodarstwami domowymi, rachunki za odebrane ścieki przedstawiło 10 gospodarstw domowych, zbiorników bezodpływowych nie posiada 19 posesji, a 165 gospodarstw nie potrafi udokumentować wywozu nieczystości ciekłych.

Wszystkich skontrolowanych właścicieli posesji, którzy nie posiadali umów na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych zobowiązano do zawarcia takich umów w okresie miesiąca od dnia kontroli. Za niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w wyznaczonym terminie właściciele nieruchomości zostaną ukarani karą grzywny.

Już na początku 2008 roku rozpoczną się kontrole w kolejnych miejscowościach gminy Janów Lubelski jak również w samym mieście.

Tak więc, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim przypomina właścicielom nieruchomości o konieczności zawierania umów na odbiór odpadów. Obowiązek taki nakłada na właścicieli nieruchomości Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. (Dz.U.05.236.2008) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Janów Lubelski. Za niedopełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy grozi kara grzywny. Informuje się również mieszkańców Gminy Janów Lubelski, że z końcem kwietnia 2008r. na składowisku odpadów w Borownicy nie będą odbierane odpady komunalne od osób prywatnych.

Ponadto w oparciu o przepisy cytowanej ustawy właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W zimie powraca problem sopli i nawisu śniegu, Rozporządzenie Porządkowe Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie nałożenia obowiązku w zakresie usuwania śniegu i lodu przypomina o pilnej potrzebie usuwania sopli lodu i nawisu śniegu gromadzących się na krawędzi dachów od strony chodników w pasie drogowym. Nawisy stwarzają duże zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów, dlatego do chwili usunięcia nawisów teren należy zabezpieczyć. Niedopełnienie tych obowiązków zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 5 000 zł.

 Informacji dostarczył: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dodano: 15 stycznia 2008 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI