Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 26 listopada 2007 r.

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Janów Lubelski, 23.11.2007r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, odbędzie się w dniu 30 listopada 2007 r. o godz. 9:00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. IV,

2) sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. III,

3) sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. II,

4) zbycia lokalu mieszkalnego,

5) wyrażenia zgody na wniesienie aportu do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Janowie Lubelskim,

6) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego w 2008 roku,

7) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2008,

8) wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych,

9) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na obszarze Gminy Janów Lubelski w 2008 roku,

10) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Janowskiemu,

11) powiadomienia Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

12) wyrażenia zgody na wstąpienie Gminy Janów Lubelski jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim.

4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


Dodano: 26 listopada 2007 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI