Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 22 października 2007 r.

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Janów Lubelski, 19.10.2007r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim.

Sesja odbędzie się w dniu 29 października 2007 r. o godz. 9:00 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębach ewidencyjnych Janów

Lubelski III,

2) wyboru ławników,

3) ustalenia formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie zadania

inwestycyjnego „Rozwój produktu turystycznego w Gminie Janów Lubelski i powiatu janowskiego poprzez budowę krytej pływalni w Janowie Lubelskim” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”.

4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Tomczyk


Dodano: 22 października 2007 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(C) COPYRIGHT 2007 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI