Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 23 kwietnia 2007 r.

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

27 kwietnia 2007 r. o godz. 900 w sali Nr 1 Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Janowa Lubelskiego za rok 2006,

2) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych jednostek kultury za rok 2006,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2007,

4) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. III,

5) sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Janów Lub. III.

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu do ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego nie będących nauczycielami pracowników gminnych oświatowych jednostek organizacyjnych.

4. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim dotycząca funkcjonowania systemu ratowniczego na obszarze gminy.

5. Informacja Komendy Powiatowej Policji o bezpieczeństwie publicznym na terenie Gminy Janów Lubelski.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Marek Tomczyk

 


Dodano: 23 kwietnia 2007 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI