Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 23 marca 2007 r.

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim, która odbędzie się w dniu 30 marca 2007 r. o godz. 9:00 w Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodowej w Janowie Lubelskim.

Proponowany porządek obrad:

1. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w obr. ew. Janów Lub. IV,

2) wydzierżawienia działki nr 5334/2, położonej w obr. ew. Janów Lub. IV,

3) zbycia lokali mieszkalnych,

4) sprzedaży nieruchomości położonej w obr. ew. Janów Lub. IV,

5) zamiany nieruchomości gruntowych,

6) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Kamiennej,

7) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowie Lub. za rok 2006

5. Interpelacje i zapytania.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

Tekst: BS


Dodano: 23 marca 2007 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI