Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 9 marca 2007 r.

 

SEGREGUJEMY ODPADY KOMUNALNE

 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku (tutaj pełny tekst) wprowadzony uchwałą Nr XXXV/250/06 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 10 kwietnia 2006 roku podaje, że w celu propagowania selektywnej zbiórki odpadów Gmina będzie stwarzać warunki i zachęty ekonomiczne poprzez organizację zbiórki odpadów segregowanych i organizację konkursów ekologicznych w szkołach.

Selektywnej zbiórce podlegają następujące odpady: szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, metale, makulatura, odpady niebezpieczne (baterie, przeterminowane leki, oleje przepracowane, akumulatory).

W myśl regulaminu, właściciele nieruchomości, którzy dokonują selektywnej zbiórki odpadów, są zobowiązani stosować do ich gromadzenia oznakowanych worków z tworzyw sztucznych, z zachowaniem następującej kolorystyki:

  • odpady z tworzyw sztucznych – worki żółte

  • szkło bezbarwne – worki białe

  • szkło kolorowe – worki zielone

  • makulatura – worki niebieskie

  • metale – worki czerwone

Do selektywnej zbiórki w/w odpadów stosuje się także oznaczone takimi samymi kolorami pojemniki typu dzwon ustawione w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Gminy.

Zarówno w pojemnikach typu dzwon jak i w workach na odpady segregowane wolno umieszczać jedynie odpady zgodnie ze wskazanym na nich przeznaczeniem.

Przygotowane i zabezpieczone przed wysypaniem zawartości worki, właściciel nieruchomości wystawia do odbioru w miejscu widocznym dla odbiorcy odpadów w sposób nie utrudniający korzystania z ruchu i nie powodujący zaśmiecania miejsc publicznych w terminach ogłoszonych przez Gminę.

 

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH

NA TERENIE GMINY JA NÓW LUBELSKI NA 2007 r.


WYKAZ ULIC I OSIEDLI

TERMINY ZBIÓRKI

Osiedle Wschód, Osiedle Przyborowie,

ul. Ogrodowa, ul. Wiejska

30 marca 2007,

29 czerwca 2007,

28 września 2007,

31 grudnia 2007

ul. Kilińskiego, ul. Szewska, ul. Bialska, ul. Stokowa,
ul. Prosta, ul. Poprzeczna, ul. Krótka.

26 marca 2007

25 czerwca 2007

24 września 2007

21 grudnia 2007

 

ul. Armii Krajowej, ul. Kamienna, ul. Kochanowskiego,
ul. 3 Maja, ul. ks. Skorupki, ul. Konopnickiej,
ul. Sienkiewicza, ul. Szkolna, ul. Jana Pawła II,

ul. Fiołkowa.

23 marca 2007

22 czerwca 2007

21 września 2007

20 grudnia 2007

ul. Świerdzowa, ul. Łąkowa, ul. Kołłątaja,

ul. Słowackiego, ul. Boh. Poryt. Wzg.; ul. Wałowa,

ul. Reymonta, ul. Objazdowa, ul. Wojska Polskiego,

ul. Korczaka.

22 marca 2007

21 czerwca 2007

20 września 2007

28 grudnia 2007

ul. Okopowa,ul. Andersa, ul. Zakątna, ul. Podlipie,
ul. Lelewela, ul. Fredry, ul. Narutowicza, ul. Lechnickiego,

ul. Traugutta, ul. Piaskowa, ul. Szymanowskiego,

ul. Rybna, ul. Kościuszki, ul. Sikorskiego.

15 marca 2007

14 czerwca 2007

13 września 2007

13 grudnia 2007

Ul. Zamoyskiego, ul. Bema, ul. Ochotników Węgierskich,

ul. Krzywa, ul. 11 Listopada, ul. Mickiewicza,
ul. Wyszyńskiego, ul. Partyzantów.

16 marca 2007

15 czerwca 2007

14 września 2007

14 grudnia 2007

ul. Polna, ul. Ulanowska, ul. Rolna, ul. Turystyczna,
ul. Cicha, ul. Spokojna, ul. Sowy - Visa,

ul. Targowa, Ruda.

19 marca 2007

18 czerwca 2007

17 września 2007

17 grudnia 2007

ul. Kopernika, ul. Wesoła, ul. Niecała, ul. Reja,
ul. Piłsudskiego ul. Prusa, ul. Sukiennicza,

ul. 14 Czerwca, ul. Lubelska.

12 marca 2007

11 czerwca 2007

10 września 2007

10 grudnia 2007

Łążek Ordynacki, Borownica, Kopce, Pikule, Podlaski.

9 marca 2007

8 czerwca 2007

7 września 2007

7 grudnia 2007

Biała I, Biała II.

8 marca 2007

6 czerwca 2007

6 września 2007

6 grudnia 2007

Zofianka Górna.

5 marca 2007

4 czerwca 2007

3 września 2007

3 grudnia 2007

Momoty Dolne, Ujście, Momoty Górne, Szewce, Szklarnia, Kiszki.

2 marca 2007

1 czerwca 2007

5 września 2007

5 grudnia 2007

Ważna informacja!

Przypominamy o obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów zmieszanych z gospodarstw domowych. Bezpłatna dostawa pojemników 110 litrowych po zawarciu umowy z PGKiM w Janowie Lubelskim

Odbiorca odpadów:Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.

ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 46/48Telefon: (0-15) 872 – 12 – 82

Punkt Doradztwa Ekologicznego:

Urząd Miejski, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 4,

ul. Jana Zamoyskiego 69, Telefon: (0-15) 872–43-11

Tekst: TJ.

Dodano: 9 marca 2007 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI