Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego

 


 

 

 

Zbiór druków do pobrania

 

Zbiór ogłoszeń i zarządzeń

 

Wykaz telefonów w Urzędzie Miejskim

 

Skrócony Poradnik Przedsiębiorcy

 

Janów Lubelski - Leśny Skarbiec

 

Instytucje w Unii Europejskiej

 

 

Dodano: 30 stycznia 2007 r.

 

BUDŻET GMINY NA 2007 ROK  c.d.

 

W dniu 12 stycznia 2007 roku Rada Miejska w Janowie Lubelskim uchwaliła budżet gminy na 2007 rok. Skrócona wersja budżetu Gminy Janów Lubelski na rok 2007 przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe ogółem - 36 294 391

2. Wydatki budżetowe ogółem - 33 823 182

3. Nadwyżka budżetowa - 2 471 209 (1-2)

4. Przychody budżetowe - 6 298 986

5. Rozchody budżetowe - 8 770 195

6. Różnica (4-5) - 2 471 209

Struktura planowanych dochodów budżetowych na 2007 rok:

- dochody wydatków podatków wydatków opłat-11 713242tj. 32,3%planu

- subwencje (oświatowa, ogólna, równoważąca) - 9 116 117 tj. 25,1% planu

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - 4 906 618 tj. 13,5% planu

- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy -1 576 767 tj. 4,3% planu

- środki z Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji - 6 606 208 tj. 18,2% planu

- dotacje z budżetu państwa na finansowanie inwestycji - 175 217 tj. 0,5% planu

- dotacje na finansowanie inwestycji z innych źródeł -1 074 222 tj. 3.0% planu

- dochody z mienia komunalnego - 971 500 tj. 2,7% planu

- pozostałe dochody - 154 500 tj. 0,4 % planu.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2007 r

1.Wydatki bieżące gminy - 23 994 550, tj. 70,9 % wydatków planowanych w tym:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza -10 546 406

- pomoc społeczna –6 857 230

- administracja publiczna - 3 010 256

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowe –756 300

- Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska-1 210 400

- drogi gminne - 330 000

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 283 226

- gospodarka mieszkaniowa - 256 130

- pozostałe wydatki - 744 602

2. Wydatki inwestycyjne - 9 828 632 tj. 29,1 % wydatków planowanych w tym:

- budowa krytej pływalni (wydatki 2007 roku) - 6 993 779 – zadanie realizowane wspólnie z powiatem janowskim.

Finansowanie inwestycji - środki Unii Europejskiej - 5 245 334

- środki powiatu janowskiego - 874 222

- środki własne gminy - 874 223

- wykup gruntów w m. Borownica na utworzenie strefy przemysłowej - 340 000

- opracowanie dokumentacji na modernizację remiz OSP, remonty remiz, zakup samochodu dla OSP Biała - 139 000

- budowa drogi Ujście - Bukowa -150 000

- dokończenie inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Momotach" – 200 000

- remont sali gimnastycznej Gimnazjum –50 000

- dofinansowanie zakup samochodu dla policji - 26 000 zł.

- opracowanie dokumentacji technicznych na nowe inwestycje, na które będą składane wnioski o

dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (np. dokumentacje na: „Park rekreacji", „Rewitalizacja obiektów kulturalno-oświatowych", "Rewitalizacja Muzeum Regionalnego", "Gospodarka osadowa na oczyszczalni ścieków"-761 788

- wydatki na inwestycje zrealizowane z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej

w 2006 roku - 650 234

- budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Janowie Lubelski 462 841 zł.

- pozostałe wydatki inwestycyjne - 54 990.

 

Tekst: JM

Dodano: 30 stycznia 2007 r.

 


Pogoda dla Janowa Lubelskiego na dzisiaj

Plan miasta w szczegółach

Zbiór wszelkich informacji turystycznych

Wykaz placówek zdrowia - przychodnie, apteki i inne..

Rozkład jazdy autobusów, busów - wykaz stacji paliw i usług

Opis ścieżek rowerowych w okolicy Janowa Lub.

Obejrzyj nasze fotoreportaże z różnych imprez

 

Wszystkie wydania GJ w wersji elektonicznej

 

Wszystko o gminnej lidze piłki halowej, tabele, wyniki itp.


Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"

 

Strona Festiwalu Filmowego FARTUrząd Miejski, ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski,  tel: +48 15 87-24-330, fax: +48 15 87-24-670. e-mail: janowlub_m@woi.lublin.pl

Strona została zoptymalizowana w przeglądarkach: Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Opera, wymagana rozdzielczość obrazu min. 1024 x 768

(c) COPYRIGHT 2006 URZĄD MIEJSKI JANÓW LUBELSKI